СЕМІНАР ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМ Erasmus+ КА 2 CBHE та Jean Monnet у 2022 році відбору

 1. International Scientific Conference: “Innovative Approaches for Sustainable Agriculture and Food Systems Development   (Угорщина, Словаччина)
 2. International Conference “Agriculture for Life – Life for Agriculture” (Румунія)
 3. «Реалії та перспективи розбудови правової держави в україні та світі»
 4. «Еколоґія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти»
 5. «Вектори психології» УКР РУС ENG
 6. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»
 7. Український селянин
 8. «Физическая культура как основополагающий фактор стратегии развития государства, общества, личности»
 9. «СТАН, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»
 10. 2020 Запрошення на конференцію ТХП «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»КТІВ» DOC
 11. «Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття» DOC
 12. «Shipbuilding & marine infrastructure»
 13. «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
 14. «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ» UKR ENG
 15. «Еко Форум – 2020» Інформ лист
 16. «The 17* WIPO- WTO Colloquium 2020 for Teachers of Intellectual Property» Додаток_1 Додаток_2
 17. «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»
 18. «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS»
 19. «МАРКЕТИНГ В АГРОБІЗНЕСІ: РОЛЬ ТА ЗМІНИ ПІД ЧАС КРИЗИ»
 20. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING AND HIGH TECH DEVICE APPLICATIONS (Scopus, WoS)
 21. Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішенняNTSA_INEM_Conf_29-30.04.2020
 22. «Відкриті еволюціонуючі системи» УКР РУС ENG
 23. «Сучасні методи забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності» УКР РУС
 24. “Науково-практична конференція на Конгресі Органічна Україна 2020”
 25. “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ” УКР РУС Збірник
 26. Фахове видання категорії «Б» «ЕКОЛОГІЧНІ НАУКИ»
 27. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція
 28. Конкурс «Surf’s Up: Digital economy for youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді»
 29. «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАУКОВОЇ ДУМКИ»
 30. “Європейська проєктна культура в Україні: стан та перспективи” Вимоги до оформлення тез 29 30 травня Інф повід конф ЗНУ проєкт культура
 31. «Перспективи та шляхи розвитку аграрної науки в Україні»
 32. “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”
 33. Публікації наукових статей «Економічні науки»
 34. «МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ МОДЕРНУ – ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ»
 35. “Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини”
 36. «ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, СОСТОЯНИЕ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ»
 37. «Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття» IНФ
 38. «Нові технології в будівництві»
 39. «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАУКОВОЇ ДУМКИ»
 40. “Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського”
 41. “Центр українсько-європейського наукового співробітництва”
 42. “Запрошуємо до публікації у періодичному науковому виданні”
 43. Запрошення на конференцію_ХНТУСГ                                      
 44. «Приазовський економічний вісник»
 45. «Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 25 Випуск 3 (82) 2020.
 46. Всеукр. конференція молодих учених УНУС 16 червня 2020 р.
 47. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING AND HIGH
 48. TECH DEVICE APPLICATIONS                                                                                           
 49. «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ»
 50. “ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА У ХАРЧУВАННІ”
 51. «РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА»
 52. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіко- гуманітарні проблеми сьогодення»,
 53. «ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
 54. CHALLENGES AND CHANGES UNDER THE SHADOW OF COVID-19 – 7th VUA YOUTH Scientific Session – call for papers
 55. «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки»«Трансформація сучасної світосистеми»
 56. 3rd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2021) will be organized in Erzurum, Turkey, between 13-17 October 2021with the sponsorship of Atatürk University