Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Відділ аспірантури та докторантури Сумського національного аграрного університету є підрозділом університету, що здійснює планування, організацію, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Основними напрямками діяльності відділу щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є:
- аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації;
- здійснення поточного контролю, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів а також узагальнення результатів їх реалізації.

Підготовка докторів філософії в аспірантурі СНАУ здійснюється за наступними спеціальностями:

072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза

Вступ до аспірантури

Навчання в аспірантурі

Нормативно-законодавча база

Документи аспіранта

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

 

Контакти:

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, каб. 215 головного корпусу СНАУ, 40021
Телефон: +38 (0542) 70-10-68,  phd.snau@ukr.net

Завідувач відділу аспірантури та докторантури – Костель Микола Васильович, к.е.н., доцент

Секретар відділу аспірантури та докторантури – Волкова Жанна Миколаївна