Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Відділ аспірантури та докторантури Сумського національного аграрного університету є підрозділом університету, що здійснює планування, організацію, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Основними напрямками діяльності відділу щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є:
- аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації;
- здійснення поточного контролю, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів а також узагальнення результатів їх реалізації.

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, каб. 215 головного корпусу СНАУ, 40021
Телефон: +38 (0542) 70-10-68

Завідувач відділу аспірантури та докторантури – Лозинська Інна Віталіївна, д.е.н., доцент

Секретар відділу аспірантури та докторантури – Волкова Жанна Миколаївна

 

Підготовка докторів філософії в аспірантурі СНАУ здійснюється за наступними спеціальностями:

072 Фінанси, банківська справа і страхування
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
073 Менеджмент
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
075 Маркетинг
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
081 Право
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
091 Біологія
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
101 Екологія
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
133 Галузеве машинобудування
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
181 Харчові технології
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
201 Агрономія
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
202 Захист і карантин рослин
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
211 Ветеринарна медицина
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів
212 Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза
ОНП
ОНП (проект 2020)
Навчальний план (денна форма навчання)
Програма вступних іспитів

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з ОНД

Нормативно-законодавча база

Документи аспіранта

Умови прийому 2020