Відділ аспірантури та докторантури Сумського національного аграрного університету є підрозділом університету, що здійснює планування, організацію, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Головна мета діяльності Відділу організація та управління на загальноуніверситетському рівні процесами підготовки та атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня та наукового рівня вищої освіти.

Основними напрямками діяльності відділу щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є:
- аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації;
- координувати, вести облік і контроль процесу підготовки докторів філософії та докторів наук в Університеті;
- здійснення поточного контролю, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів а також узагальнення результатів їх реалізації;
- організовувати та контролювати роботу разових спеціалізованих вчених рад;
- надавати необхідну організаційно-методичну та консультативну допомогу аспірантам, докторантам та здобувачам тощо.