Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Відділ аспірантури та докторантури Сумського національного аграрного університету є підрозділом університету, що здійснює планування, організацію, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Основними напрямками діяльності відділу щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є:
- аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації;
- здійснення поточного контролю, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів а також узагальнення результатів їх реалізації.

Підготовка докторів філософії в аспірантурі СНАУ здійснюється за наступними спеціальностями:

072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза

Вступ до аспірантури

Навчання в аспірантурі

Нормативно-законодавча база

Документи аспіранта

 

Контакти:

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, каб. 234 головного корпусу СНАУ, 40021
Телефон: +38 (0542) 70-10-68,     phd.snau@gmail.com

Завідувач відділу аспірантури та докторантури                             Костель Микола Васильович, к.е.н., доцент,

                                                                                                           Ярощук Світлана Василівна, к.с.г.н. 

Провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури           Вареник  Людмила Володимирівна

                                                                                                          Ладика Наталія Миколаївна 

Фахівець з організації роботи спеціалізованої  вченої ради        Веретейченко Ірина Анатоліївна, к.філол.н., доцент