Накази про зарахування до аспірантури

Правила прийому до аспірантури у 2023 році

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту на 2023-2024 навчальний рік

Обсяг прийому за державним замовленням у 2023 році на підготовку науково-педагогічних кадрів

Рейтингові списки вступників (вересень)

Розклад вступних випробувань вересень 2023

Підготовка в аспірантурі та докторантурі громадян України здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Терміни подання документів та проведення вступних випробувань

Прийом документів до аспірантури Сумського НАУ здійснюється в 4 етапи:
- з 03 до 07 квітня 2023 року (на умовах контракту, кількість місць для зарахування – не більше 25 % від загальної кількості ліцензійного обсягу СВО Доктор філософії на 2023 рік, відповідно до Додатку 1 та не більше 50 % від загальної кількості ліцензійного обсягу СВО Доктор філософії на 2023 рік, для галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, відповідно до Додатку 1 (під час розрахунку використовується математичне заокруглення до цілого числа);
- з 12 до 23 червня 2023 року (на умовах контракту, кількість місць для зарахування – не більше 25 % від загальної кількості ліцензійного обсягу СВО Доктор філософії на 2023 рік, відповідно до Додатку 1 (під час розрахунку використовується математичне заокруглення до цілого числа);
- з 14 до 25 серпня 2023 року (за рахунок бюджетного фінансування та на умовах контракту);
- з 01 до 10 листопада 2023 року (на умовах контракту, за умови наявності вакантних місць).

Вступні іспити до аспірантури:
- з 17 до 21 квітня 2023 року (для вступників на комерційну форму підготовки);
- з 3 до 14 липня 2023 року (для вступників на комерційну форму підготовки);
- з 4 вересня до 15 вересня 2023 року (для вступників на бюджетну та комерційну форми підготовки);
- з 20 до 24 листопада 2023 року (для вступників на комерційну форму підготовки).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

Вступні випробування до аспірантури:

Програми вступних випробувань