Графік вступних випробувань в аспірантуру на умовах контракту (весна 2021):

 

 

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2021 році

Підготовка в аспірантурі та докторантурі громадян України здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Терміни подання документів та проведення вступних випробувань

Прийом документів до аспірантури та докторантури Сумського НАУ здійснюється:

Вступні іспити до аспірантури відбуваються в 2 періоди:

Вступники до аспірантури подають такі документи:

Вступні випробування до аспірантури:

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальної дисципліни, однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) та іспиту в формі співбесіди з основ наукових досліджень.

Програми вступних випробувань