Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина

ISSN: 2708-4639, e-ISSN: 2708-4647

Дата заснування: 1996 р. (як одна із серій «Вісника Сумського національного аграрного університету», пізніше видання перереєстроване як окремий журнал).

Видавець: Сумський національний аграрний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №23690-13530Р від 21.11.2018 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Фахова реєстрація у ВАК України (дата та номер постанови): серія «Тваринництво» визнана фаховим виданням наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 р.

Проблематика видання: в науковому журналі «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво» публікуються рецензовані оригінальні наукові та огляди з питань технології виробництва та переробки продукції тваринництва, розведення, селекції, генетики, біотехнології, технології кормів, годівлі, відтворення та збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин.

Тематика: розведення та селекція тварин; технологія, виробництво та переробка продукції тваринництва; генетика, біотехнологія, годівля та відтворення тварин.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права та умови ліцензування: автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі.

Головний редактор

Шкромада Оксана Іванівна, професор, д. вет. н., кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Заступник головного редактора

Камбур Марія Дмитрівна, професор, д. вет. н., кафедра анатомії, нормальної та патологічної фізіології, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Відповідальний секретар

Ребенко Галина Іванівна, доцент, к.вет.н., кафедра епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Члени редакційної колегії:

Сурай Питер, професор, д. вет. н., Technical Director Feed-Food.Ltd, Scotland, UK

Pеcka-Kiełb Ewa, PhD, assistant of Department of Biostructure and Animal Physiology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland

Sattorov Nosirjon, Doctor of Biological Sceince, Associate Professor, Leading  scientific  worker  of Center  National  Collection  Pathogen Microorganisms, Institute  of  Biosafty  problems Tajik Academy of  Agricultural Sciences, Tajikistan

Палій Анатолій Павловичпрофесор, д. вет. н., завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м.Харків, Україна

Євстаф’єва Валентина Олександрівна, професор, д. вет. н., кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

Фотіна Ганна Анатоліївна, професор, д. вет. н., кафедра епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Фотіна Тетяна Іванівна, професор, д. вет. н., кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Березовський Андрій Володимирович, професор, д. вет. н., кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Касяненко Оксана Іванівна, професор, д. вет. н., кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Петров Роман Вікторович, професор, д. вет. н., кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Нагорна Людмила Володимирівна, професор, д. вет. н., кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Улько Лариса Григорівна, професор, д. вет. н., кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Скляр Олександр Іванович, професор, д. вет. н., кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Кассіч Володимир Юрійович, професор, д. вет. н., кафедра епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Поштова адреса редакції: Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна

Надсилати матеріали та супровідні документи необхідно на електронну адресуvisn_snau_vet_med@ukr.net

Телефон: +380958895465, +380999190657.

Сторінка журналу: https://snaubulletin.com.ua/index.php/vm