Polozhennia

Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань
«Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології»

У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи (далі Учасники), які мають виключні майнові права на використання наукових та навчальних видань.
Конкурс є відкритим для всіх авторів (авторських колективів), що є громадянами України, наукові та навчальні видання яких відповідають критеріям відбору зазначеним в Положенні.

📚 Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
– соціо-гуманітарні та економічні науки;
– інженерно-технологічні науки;
– агробіологічні науки та ветеринарні науки.

⏰ Графік проведення:
10.05.2023 р. – 18.06.2023 р. – прийом матеріалів на конкурс;
19.06.2023 р. – 20.07.2023 р. – змістова оцінка конкурсних робіт
21.07.2023 р. – оголошення переможців.

Матеріали надсилаються до конкурсної комісії за адресою: 40021, вул. Герасима Кондратьєва 160, м. Суми, Україна (з поміткою на конкурс наукових видань);

Документи, що подаються на Конкурс повинні містити:

 

 

Переможці Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань
«ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
2021 рік

– агробіологічні науки та ветеринарні науки;

1 місце Технологія виробництва продукції свинарства: навчальний посібник. За ред. Повода М.Г. 2021 (Суми)

2 місце Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва: навчальний посібник. Мринський І.М., Урсал В.В., Марковська О.Є., Корбич Н.М. 2019 (Херсон)

3 місце Особливості анатомії м’ясоїдних тварин: навчальний посібник. Кот Т.Ф., Житова О.П., Гуральська С.В. 2019 (Житомир)

– інженерно-технологічні науки

1 місце Кулінарна етнологія: підручник. Доценко В.Ф., Гавриш А.В., Пушка О.С. та ін. (Київ) 2020

2 місце Експлуатація та сервіс техніки: навчальний посібник. В двох частинах. Харченко С.О., Адамчук О.В., Анікєєв О.І. та ін. (Харків) 2021

3 місце Екологічна біотехнологія: навчальний посібник. В двох частинах. Швед О.В., Петріна Р.О., Заярнюк Н.Л. та ін. (Львів) 2018

– соціо-гуманітарні та економічні науки;

1 місце Економіка підприємництва: підручник.  За ред. Фролової Л.В. (Одеса) 2020

2 місце Психологія управління: підручник. Євтушенко О.Н., Ємельянов В.М., Андріяш В.І., Лушігіна Т.В. (Миколаїв) 2019

3 місце Логістика та управління ланцюгами поставок: підручник. Крикавський Є.В., Похильченко О.А., Фертч Марек (Львів) 2019

– електронні видання;

1 місце Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник. Букрєєва О.С. (Харків) 2021.

2 місце Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : електронний навчальний посібник. Піжук О. І. (Ірпінь) 2018

3 місце Machine learning[Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник. Штовба С.Д., Козачко О.М.  (Вінниця) 2020.

Спеціальна відзнака «Інноваційне видання»

Необрядовий фольклор західних регіонів України: регіонально-жанрова антологія (Київ, Київський національний університет культури і мистецтв) 2020

Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механізми корекції: монографія (Херсон) 2018

Кастрація самок: навчальний посібник (Кам’янець-Подільский) 2017

Прикладна економіка: підручник (Тернопіль) 2021

Інтелектуальна власність: підручник (Харків) 2021

Мова – краса і сила: монографія (Львів) 2021

Загальна екологія: навчальний посібник (Житомир) 2019

Розвиток кластерного підприємництва у легкій промисловості міста Києва (Київ) 2021

Металознавство: навчальний посібник (Одеса) 2020

Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» проводиться з метою популяризації наукових і методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього процесу в українських закладах вищої освіти, відповідають стандартам вищої освіти, сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої освіти та поширенню в академічному середовищі передових практик у навчанні, викладанні та науці.

Організатори

Сумський національний аграрний університет;

Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України;
Громадська організація «Інноваційний університет»;
ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга»;
ТОВ “Видавничий дім “Гельветика”;
ПП “Видавництво “Олді+;
Baltija Publishing (м. Рига, Латвія);
Adam Marszałek Publishing (м. Торунь, Польща).

У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи (далі Учасники), які мають виключні майнові права на використання наукових та навчальних видань.
Конкурс є відкритим для всіх авторів (авторських колективів), що є громадянами України, наукові та навчальні видання яких відповідають критеріям відбору зазначеним в Положенні.

📚Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
– соціо-гуманітарні та економічні науки;
– інженерно-технологічні науки;
– агробіологічні науки та ветеринарні науки;
– електронне видання.

⏰Графік проведення:
15.09 – 14.11.2021 – прийом матеріалів на конкурс;
15.11 – 30.11.2021 – визначення відповідності поданих матеріалів;
15.12.2021 – змістова оцінка конкурсних робіт та оголошення переможців.

📨Друковані видання надсилаються до конкурсної комісії за адресою:
40021, вул. Герасима Кондратьєва 160, м. Суми, Україна (з поміткою на конкурс наукових видань);

📧електронні видання (єдиним листом з відсканованими заявою, анотацією та довідкою про авторів) надсилаються на електронну адресу research@snau.edu.ua (з поміткою на конкурс наукових видань)

Документи, що подаються на Конкурс повинні містити:

Переможці Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань
«ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ»
2020 рік

– агробіологічні науки та ветеринарні науки;

1 місце Мринський І.М., Воєводін В.В. Шкідники винограду. Навчальний посібник. (Херсонський державний аграрний університет). 2020 р.

2 місце Гігієна і експетиза продуктів первинної переробки забійних тварин. За редакцією Яценка І.В., Богатко Н.М., Бібена І.А. Підручник: енциклопедичний курс. (Харківська державна зооветеринарна академія, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Білоцерківський національний аграрний університет). 2019 р.

3 місце Кохановський В.М., Мельник Т.І., Коваленко І.М., Мельник А.В. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. (Сумський національний аграрний університет. 2020

– інженерно-технологічні науки

1 місце Будівництво та відновлення православних храмів. За редакцією В.В. Лихограй. Монографія. (Харківський національний університет будівництва та архітектури). 2019

2 місце Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А. Механіка матеріалів і конструкцій: навчальний посібник. (Миколаївський національний аграрний університет). 2018

3 місце Шелестов А.Ю., Лавренюк М.С., Яйлимов Б.Я., Ткаченко О.М. Методи глибинного навчання для геопросторового аналізу та задач спостереження Землі. Монографія. (Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інститут космічних досліджень НАН України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікосрького»), 2019

– соціо-гуманітарні та економічні науки;

1 місце  Павлик Н. Теорія і практика  організації неформальної освіти. Навчально методичний комплекс. (Житомирський державний університет ім. Івана Франка) 2018

2 місце Микитюк О. Українська мова. Навчальний посібник. (Львівська політехніка) 2020.

3 місце Екологічний вимір держави добробуту. Монографія. За редакцією Козюка В.В. (Західноукраїнський національний університет) 2019

– електронне видання.

1 місце Букрєєва О. С., Рибалко І. В. Основи стандартизації та оцінки відповідності навчальний посібник у схемах і таблицях. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 2019

2 місце Гончарук А.Г. «Wine and Winemaking» монографія. (Міжнародний гуманітарний університет) 2019

3 місце Глобальні цілі сталого розвитку. Збірник кейсів. За редакцією Ю.М.Петрушенка (Сумський державний університет) 2020

Спеціальна відзнака «Інноваційне видання»

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ

 

Положення про Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань

Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» проводиться з метою популяризації наукових і методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього процесу в українських закладах вищої освіти, відповідають стандартам вищої освіти, сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої освіти та поширенню в академічному середовищі передових практик у навчанні, викладанні та науці.

Організатори

У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи (далі Учасники), які мають виключні майнові права на використання наукових та навчальних видань.
Конкурс є відкритим для всіх авторів (авторських колективів), що є громадянами України, наукові та навчальні видання яких відповідають критеріям відбору зазначеним в Положенні.

📚Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
– соціо-гуманітарні та економічні науки;
– інженерно-технологічні науки;
– агробіологічні науки та ветеринарні науки;
– електронне видання.

⏰Графік проведення:
1.08. – 30.09.2020 – прийом матеріалів на конкурс;
1.10 – 09.10.2020 – визначення відповідності поданих матеріалів;
12.10 – 30.10 – змістова оцінка конкурсних робіт та оголошення переможців.

📨Друковані видання надсилаються до конкурсної комісії, протягом 2 місяців від дня оголошення Конкурсу за адресою:
40021, вул. Герасима Кондратьєва 160, м. Суми, Україна (з поміткою на конкурс наукових видань);

📧електронні видання (єдиним листом з відсканованими заявою, анотацією та довідкою про авторів) надсилаються на електронну адресу research@snau.edu.ua (з поміткою на конкурс наукових видань)

Документи, що подаються на Конкурс повинні містити: