Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія

ISSN: 2708-4086, e-ISSN: 2708-4094

Дата заснування: 1996 р. (як одна із серій «Вісника Сумського національного аграрного університету», пізніше видання перереєстроване як окремий журнал).

Видавець: Сумський національний аграрний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №23688-13528Р від 21.11.2018 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Фахова реєстрація у ВАК України (дата та номер постанови): серія «Агрономія і біологія» визнана фаховим виданням наказом МОН України № 241 від 09.03.2016 р.

Проблематика видання: в науковому журналі «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія» публікуються рецензовані оригінальні наукові та огляди з питань всіх аспектів агрономії, екології та біології від молекулярного рівня організації до біосферного.

Тематика: рослинництво, селекція і насінництво, землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, захист і карантин рослин, фітопатологія, ентомологія, гербологія, біотехнологія у сільському господарстві, лісове та садово-паркове господарство, екологія і біологія рослин, популяційна екологія рослин (в межах лісових, лучних, степових, водних та інших природних та антропогенно змінених рослинних угруповань), екологія біологічних систем, моніторингові дослідження довкілля.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права та умови ліцензування: автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі.

Головний редактор

Коваленко І. М., д.б.н., професор, кафедра екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Заступник головного редактора

Власенко В. А., д.с.-г.н, професор, кафедра захисту рослин, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, (Україна)

Відповідальний секретар

Кирильчук К. С., к.б.н., доцент, кафедра екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Члени редакційної колегії

Ліпса Флорин Деніел, к.с.-г.н., доцент, заступник декана сільськогосподарського факультету, Університет сільського господарства та ветеринарної медицини, м. Ясси (Румунія)

Русу Теодор, д.с.-г.н., професор, Директор докторантури сільськогосподарських наук та агроінженерії, Університет сільського господарства та ветеринарної медицини, м. Клуж Напока (Румунія)

Тунгуз Весна, к.с.-г.н., доцент, сільськогосподарський факультет, Університет Східного Сараєво (Боснія і Герцеговина)

Мен Фаньхуа, к. с.-г.н., головний науковий співробітник НДІ зернових культур Академії аграрних наук Китаю м. Пекін (КНР)

Сметанська І. М., к. с.-г.н., д.інж.наук, професор, завідувач кафедри вирощування та переробки рослин Університет прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф (Німеччина)

Дегтярьов В. В., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри ґрунтознавства, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (Україна)

Захарченко Е. А., к.с.-г.н., доцент, кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Мельник А. В., д.с.-г.н., професор кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Оничко В. І., к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри селекції і насінництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, (Україна)

Подгаєцький А. А., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Троценко В. І., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри рослинництва, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Федорчук М. І., д.с.-г.н., професор, кафедра рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв (Україна)

Харченко О. В., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Ярощук Р. А., к.с.-г.н., доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства, Сумський національний аграрний університет, м. Суми (Україна)

Кашпар Ян, к.б.н., асистент професора кафедри лісового господарства, зам. декана з якості навчальної роботи, факультет лісознавства та лісоведення, Чеський університет природничих наук, м. Прага (Чеська республіка)

Сопотлієва Десіслава, к.б.н., головний науковий співробітник кафедри рослинного та грибного різноманіття і ресурсів, Інститут досліджень біорізноманіття та екосистем, Болгарська академія наук, м. Софія, (Болгарія)

Данилик І. М., д.б.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник, Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів (Україна)

Дубина Д. В., д.б.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ (Україна)

Злобін Ю. А., д.б.н., професор, Почесний професор кафедри екології та ботаніки Сумського національного агарного університету, м. Суми (Україна)

Клименко Г. О., к.б.н., доцент кафедра екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет , м. Суми, (Україна)

Куземко А. А., д.б.н., професор, ст.н.с., провідний науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділ геоботаніки і екології, м. Київ (Україна)

Лихолат О. А., д.б.н., ст.н.с., професор кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро (Україна)

Мельничук С. Д., д.б.н., професор, Завідувач кафедри технологій молока та м’яса Сумський національний аграрний університет , м. Суми, (Україна)

Скляр В. Г., д.б.н., професор, завідувач кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет , м. Суми, (Україна)

Скляр Ю. Л., к.б.н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет , м. Суми, (Україна)

Хаблак С. Г., д.б.н., доцент AGR group, м. Київ (Україна)

 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Телефон: +38 (0542) 70-10-42

E-mail: ekaterinakir2017@gmail.com

Сторінка журналу: https://snaubulletin.com.ua/index.php/ab