Вісник Сумського національного аграрного університету

Рік заснування журналу: 1996

Тематика журналу: актуальні теоретичні та прикладні питання економіки та менеджменту, включно з особливостями сільськогосподарської сфери та агропромислового бізнесу.

ISSN: 2307-9533 (Print), 2518-1246 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №8217 від 16.12.2003 р.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241.

Наукометричні бази даних: Index Copernicus International, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Періодичність: 4 рази на рік

Мова публікацій: українська, англійська

Засновник: Сумський національний аграрний університет

Головний редактор: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор.

Члени редколегії: Бінда Я. (д-р наук, професор, Польща), Ваврек Р. (PhD, Чеська республіка, Словацька Республіка), Голишева Є.О. (канд. екон. наук, доцент), Заболотний С. (PhD, Польща), Ілляшенко Н.С. (канд. екон. наук, доцент), Коблянська І.І. (канд. екон. наук, доцент), Красноруцький О.О. (д-р екон. наук, професор), Крачунов Х. (д-р, професор, Болгарія), Лишенко М.О. (д-р екон. наук, професор), Лозинська І.В. (д-р екон. наук, доцент), Медвідь В.Ю. (д-р екон. наук, професор), Мінта С. (PhD, Польща), Михайлов А.М. (д-р екон. наук, професор), Михайлова Л.І. (д-р екон. наук, професор), Монастирський Г.Л. (д-р екон. наук, професор), Ніфатова О.М. (д-р екон. наук, доцент), Пасько О.В. (канд. екон. наук, доцент), Петрушенко Ю.М. (д-р екон. наук, професор), Плотницька С.І. (д-р екон. наук, доцент), Стоянець Н.В. (д-р екон. наук, доцент), Хованцова Я. (PhD, Словацька респебліка), Шевченко Т.І. (канд. екон. наук, доцент), Шлаудер Р. (д-р екон. наук, професор, Німеччина).

 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Телефон: +38 (0542) 70-10-42

E-mail: visnyk.snau@gmail.com

Сторінка журналу: https://snaujournal.com.ua/