УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ТА КОМБІНОВАНИХ ПОРІД

Засновник і керівник: Ладика Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України

Представники наукової школи:
доктори наук: Салогуб Анатолій Миколайович, Скляренко Юрій Іванович
кандидати наук: Кисельов Олександр Борисович, Чумель Раїса Іванівна, Кривонос Юлія Олександрівна, Хмельничий Сергій Леонтійович.

Основні публікації.

1. Ladyka, V., Skliarenko, Y., Pavlenko, Y., Metlytska, O., & Ivankova, I. (2019). Molecular-genetic analysis of cows genetic structure and determination of genealogical relatedness level of bulls of modern dairy breeds. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 7(5), 405-411. doi:10.17582/journal.aavs/2019/7.5.405.411

2.Nazarenko, Y., Ladyka, V., Opara, V., & Pavlenko, Y. (2019). Determining the influence of the composition of milk from cows of different breeds on quality indicators for the dutch-type cheese. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(11-97), 23-33. doi:10.15587/1729-4061.2019.155487

3.Sklyarenko, Y., Metlitska, O., Ladyka, V., & Ivankova, I. (2018). Lebedyn cattle breed genetic pool genesis and new types and breeds developed on its base. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(6), 1114-1122.

4.Ladyka, V. I., Hmelnychyi, L. M., & Hmelnychyi, S. L. (2019). PARAMETERS OF MEASUREMENTS OF THE LINEAR TRAITS OF FIRST-CALF COWS UKRAINIAN BROWN DAIRY BREED IN THE ASPECT OF METHODOLOGY LINEAR CLASSIFICATION OF ANIMAL BY CONFORMATION TYPE. Animal Breeding and Genetics58, 130-136.

5.Ladyka, V. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers. Regulatory Mechanisms in Biosystems10(1).

Патенти.
135142 Спосіб використання промірів лінійних ознак екстер’єру при лінійній оцінці корів-первісток української бурої молочної породи за типом (25.06.2019)

Гранти та наукові теми.
ДБТ “Обгрунтування методології удосконалення і збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України” (2017-2019)

УДОСКОНАЛЕННЯ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ І МОЛОЧНО-М’ЯСНИХ ПОРІД ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Засновник і керівник: Хмельничий Леонтій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Вечорка Вікторія, Вікторівна
кандидати наук: Вербич Іван Васильович, Костюк Віталій Вікторович, Бойко Юлія Миколаївна, Гнатюк Сергій Іванович, Шевченко Анатолій Петрович, Лобода Василь Петрович.

Основні публікації

1. Ладика, В. І., Хмельничий, Л. М., & Хмельничий, С. Л. (2019). Параметри промірів лінійних ознак корів-первісток української бурої молочної породи в аспекті методики лінійної класифікації тварин за екстер’єрним типом. Розведення і генетика тварин, (58), 130-136.

2. Хмельничий, Л. М., Бардаш, Д. О., Клименко, О. І., & Бондарчук, Л. В. (2019). Особливості формування екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи за показниками промірів та індексів будови тіла. Розведення і генетика тварин, (58), 67-71.

3. Khmelnychyi, L. M., & Loboda, A. V. (2019). VARIABILITY OF LONGEVITY TRAITS OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IN VARIOUS VARIANTS OF SELECTION. Animal Breeding and Genetics57, 143-151.

4. Vechorka, V. V., & Khmelnychyi, L. M. (2019). GENETIC FACTORS OF INFLUENCE ON THE PRODUCTIVITY OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics57, 22-28.

5. Ladyka, V. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers. Regulatory Mechanisms in Biosystems10(1).

Патенти

135142 Спосіб використання промірів лінійних ознак екстер’єру при лінійній оцінці корів-первісток української бурої молочної породи за типом (25.06.2019)

80147 Спосіб контролю за процесом росту та розвитку молодняку телиць української червоно-рябої молочної породи. (27.08.2007)

70898А Порівняльні показники промірів лінійних ознак екстер’єру корів-первісток симентальської породи. (15.10.2004)

Гранти та наукові теми

ГДТ “Розробка селекційної програми створення високопродуктивного стада молочної худоби ТОВ Обрій” (2019)