УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ТА КОМБІНОВАНИХ ПОРІД

Засновник і керівник: Ладика Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України

Представники наукової школи:
доктори наук: Салогуб Анатолій Миколайович, Скляренко Юрій Іванович
кандидати наук: Кисельов Олександр Борисович, Чумель Раїса Іванівна, Кривонос Юлія Олександрівна, Хмельничий Сергій Леонтійович.

Основні публікації

1. Ladyka, V., Skliarenko, Y., Pavlenko, Y., Metlytska, O., & Ivankova, I. (2019). Molecular-genetic analysis of cows genetic structure and determination of genealogical relatedness level of bulls of modern dairy breeds. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 7(5), 405-411. doi:10.17582/journal.aavs/2019/7.5.405.411

2.Nazarenko, Y., Ladyka, V., Opara, V., & Pavlenko, Y. (2019). Determining the influence of the composition of milk from cows of different breeds on quality indicators for the dutch-type cheese. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(11-97), 23-33. doi:10.15587/1729-4061.2019.155487

3.Sklyarenko, Y., Metlitska, O., Ladyka, V., & Ivankova, I. (2018). Lebedyn cattle breed genetic pool genesis and new types and breeds developed on its base. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(6), 1114-1122.

4.Ladyka, V. I., Hmelnychyi, L. M., & Hmelnychyi, S. L. (2019). PARAMETERS OF MEASUREMENTS OF THE LINEAR TRAITS OF FIRST-CALF COWS UKRAINIAN BROWN DAIRY BREED IN THE ASPECT OF METHODOLOGY LINEAR CLASSIFICATION OF ANIMAL BY CONFORMATION TYPE. Animal Breeding and Genetics, 58, 130-136.

5.Ladyka, V. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1).

Патенти
135142 Спосіб використання промірів лінійних ознак екстер’єру при лінійній оцінці корів-первісток української бурої молочної породи за типом (25.06.2019)

Гранти та наукові теми.
ДБТ “Обгрунтування методології удосконалення і збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України” (2017-2019)

ДБТ “Методологія формування мікропопуляцій худоби з унікальними продуктивними властивостями за використання селекційних, генетичних та біотехнологічних методів” (2020-2022)

УДОСКОНАЛЕННЯ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ І МОЛОЧНО-М’ЯСНИХ ПОРІД ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Засновник і керівник: Хмельничий Леонтій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Вечорка Вікторія Вікторівна 
кандидати наук: Вербич Іван Васильович, Костюк Віталій Вікторович, Бойко Юлія Миколаївна, Гнатюк Сергій Іванович, Шевченко Анатолій Петрович, Лобода Василь Петрович.

Основні публікації

1. Ладика, В. І., Хмельничий, Л. М., & Хмельничий, С. Л. (2019). Параметри промірів лінійних ознак корів-первісток української бурої молочної породи в аспекті методики лінійної класифікації тварин за екстер’єрним типом. Розведення і генетика тварин, (58), 130-136.

2. Хмельничий, Л. М., Бардаш, Д. О., Клименко, О. І., & Бондарчук, Л. В. (2019). Особливості формування екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи за показниками промірів та індексів будови тіла. Розведення і генетика тварин, (58), 67-71.

3. Khmelnychyi, L. M., & Loboda, A. V. (2019). VARIABILITY OF LONGEVITY TRAITS OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IN VARIOUS VARIANTS OF SELECTION. Animal Breeding and Genetics, 57, 143-151.

4. Vechorka, V. V., & Khmelnychyi, L. M. (2019). GENETIC FACTORS OF INFLUENCE ON THE PRODUCTIVITY OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics, 57, 22-28.

5. Ladyka, V. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1).

Патенти

135142 Спосіб використання промірів лінійних ознак екстер’єру при лінійній оцінці корів-первісток української бурої молочної породи за типом (25.06.2019)

80147 Спосіб контролю за процесом росту та розвитку молодняку телиць української червоно-рябої молочної породи. (27.08.2007)

70898А Порівняльні показники промірів лінійних ознак екстер’єру корів-первісток симентальської породи. (15.10.2004)

Гранти та наукові теми

ГДТ “Розробка селекційної програми створення високопродуктивного стада молочної худоби ТОВ Обрій” (2019)

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ТВАРИН І ПТИЦІ ТА САНАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ

Засновник і керівник: Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Фотіна Ганна Анатоліївна, Нагорна Людмила Володимирівна, Богач Володимир Миколайович, Шевченко Анатолій Миколайович
кандидати наук: Нечипоренко Олександр Леонідович, Павленко Світлана Володимирівна, Фотін Олексій Володимирович, Хомутов Сергій Леонідович, Максименко Павло Миколайович, Гузь Юлія Анатоліївна, Сенча Владислав Михайлович, Рустамова Сіала

Основні публікації

1. Левицька, В. А., & Березовський, А. В. (2019). ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ІМКАР-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 119-125.

2. Melnychuk, V. V., & Berezovsky, А. V. (2018). Comparative embryonic development of nematodes of the genus Тrichuris (Nematoda, Trichuridae) obtained from sheep (Ovis aries). Biosystems Diversity, 26(4).

3. Palii, A. P., Naumenko, O. A., Shkromada, O. I., Tarasenko, L. A., Rodionova, K. A., Nechyporenko, O. L., … & Paliy, A. P. (2019). Investigation of the microclimate of poultry houses and chemical composition of poultry litter, depending on the time of its accumulation in the cage batteries. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 272-279.

4. Березовський, А. В., & Нечипоренко, О. Л. (2018). Визначення дезінвазійної ефективності нового дезінфектанту «Дезсан» щодо еймерій птиці. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького, 20(83).

5. Березовський А. В. (2018) Особливості використання препаратів на основі цифлутрину для захисту худоби від літаючих кровососів. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 19 (2), 193-198.

Патенти

116365  Препарат ветеринарний «МолСантм» (10.05.2017)

122580 Розчин для перорального застосування  «Карсилін» (10.01.2018)

136430 Засіб дезінфекційний «ДезСан» (27.09.2019)

Гранти та наукові теми

ДБТ “Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин” (2018-2020)

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ПРОФІЛАКТИКА АНТРОПОЗООНОЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

Засновники: Байдевлятов Анвар Баязейдович, доктор ветеринарних наук, професор; Панікар Ігор Іванович, доктор ветеринарних наук, професор

Керівник: Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Касяненко Оксана Іванівна, Улько Лариса Григорівна, Петров Роман Вікторович, Шкромада Оксана Іванівна, Сатторов Носерджон
кандидати наук: Ващик Євгенія Володимирівна, Зажарська Надія Миколаївна, Богатько Надія Михайлівна, Зажарський Володимир Володимирович, Авраменко Наталія Олексіївна, Щербакова Наталія Сергіївна, Дворська Юлія Євгенівна, Міланко Олександр Олексійович, Гурова Тетяна Валеріївна, Вершняк Тетяна Вікторівна, Цибульский Дмитро Вікторович, Коваль Ірина Анатоліївна, Левченко Анна Григорівна, Долбаносова Римма Валентинівна, Скляр Іван Олександрович

Основні публікації

Нечипоренко О.Л. Визначення бактерицидних та бактеріостатичних властивостей нового дезінфікуючого препарату «Дезсан» / О.Л. Нечипоренко, А.В. Березовський, Т.І. Фотіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». – 2018. – Вип. 1. – С. 85-88.

1. Зажарський В.В. Вплив дезінфікуючих засобів на кріогенні штами мікроорганізмів / В.В. Зажарський, Т.І. Фотіна, А.В. Березовський, П.О. Давиденко, О.М. Кулішенко, В.О. Чумак, О.А. Крива, І.В. Боровик // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2018. – № 1-2. – С. 53-58.

2. Роль моніторингу та контролю за токсикоінфекціями та токсикозами у забезпеченні біобезпеки населення України / Т.І. Фотіна, Г.А. Фотіна, Ж.Е. Кліщова, В.Л. Ареф’єв, О.М. Чемич // Ветеринарна біотехнологія. – 2018. – Вип. 32(2). – С. 585-592.

3. Фотіна Т.І. Проблема антибіотикорезистентності синьогнійної палички та пошук ефективних засобів боротьби / Т.І. Фотіна, Є.В. Ващик, Р.О. Щербина // Ветеринарна біотехнологія. – 2018. – Вип. 32(2). – С. 577-584.

4. Тимошенко Р.Ю. Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса курчат-бройлерів за умов використання в раціонах хелатних мікроелементів / Р.Ю. Тимошенко, Т.І. Фотіна, С. М. Назаренко // Ветеринарна біотехнологія. – 2019. – Вип. 34. – С. 154-160.

5. Фотіна Т.І. Дослідження гострої та хронічної токсичності зразків гінкго білоба (ginkgo biloba) / Т.І. Фотіна, Г.А. Фотіна, С.М. Назаренко, А.І. Фотін, І.М. Коваленко, Р.А. Ярощук // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2019. – Вип. 20. – № 2. – С. 330-338.

Патенти

113243 Спосіб профілактики ешерихіозу птиці за допомогою цитратів (2017)

119681 Спосіб дезінсекції тваринницьких приміщень та об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду (2015)

132814 Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин, птиці, кролів за обробки лужними дезінфікуючими засобами із застосуванням хромового темно-синього (2019)

Гранти та наукові теми

«Аналіз харчових продуктів та кормів», R-Biopharm, Німеччина, 2012-2015 рр., 2018 р., 2019 р.

 

СЕЛЕКЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Засновник: Жатов Олексій Гнатович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Керівники: Троценко Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор; Мельник Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Жатов Олексій Гнатович, Троценко Володимир Іванович, Мельник Андрій Васильович

кандидати наук: Жатова Галина Олексіївна, Нагорний Володимир Іванович, Бутенко Андрій Олександрович, Радченко Микола Володимирович, Глупак Зоя Іванівна, Ільченко Володимир Олексійович, Жемчужин Валентин Юрійович

Основні публікації

1.  Троценко В.І. Етапи формування продуктивності рослин та урожайність посівів соняшнику / В.І. Троценко, Г.О. Жатова // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 2015. – Випуск 18. – С. 62-67.

2. Троценко В.І. Урожайність сортів кіноа в Північно-Східному Лісостепу / В.І. Троценко, В.О. Ільченко, А. Ярмак // Пропозиція, 2018. – №1. – С. 100-107.

3. Zhatova H. The structure of micromycetes communities in crop rotations with sunflower / H.O Zhatova, V.I Trotsenko // Ukrainian Journal of Ecology. – 8(1). – 2018. – P. 859-864.

4. Melnyk A. Productivity and quality of high-oleic sunflower seeds as influenced by foliar fertilizers and plant growth regulators in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine / A. Melnyk, J. Akuaku, V. Trotsenko, T. Melnyk, A. Makarchuk // AgroLife Scientific Journal, 2019. – Vol. 8. – №1. – P. 167-175.

5. Ilchenko V. Pre-sowing bacterial treatment and chemical fertilizer application impact on yield capacity and grain quality of hulless (Avena nuda L.) and hulled oats (Avena sativa L.) / Volodymyr Ilchenko, Volodymyr Trotsenko, Halyna Zhatova, Ihor Kovalenko // Journal of Central European Agriculture , 2019. – Vol.20. – №3. – P. 866-875

Патенти

120138. Україна. Соняшник. Хуторянин (2012)

0743. Україна. Соняшник. Онікс (2006)

0742. Україна. Соняшник. ЧаС (2006)

Гранти та наукові теми

Створення вихідного матеріалу зернових та олійних культур стійких до накопичення важких металів (№ 0119U101581), 2019-2023 рр.

 

ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ

Засновник: Гончаров Микола Дем’янович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Керівник: Кожушко Неллі Семенівна, доктор сільськогосподарських наук, професор

Представники наукової школи:

доктори наук: Чиванов Вадим Дмитрович

кандидати наук: Кабанець Віктор Михайлович, Оничко Віктор Іванович, Дубовик Володимир Іванович, Бердін Сергій Іванович, Сахошко Микола Миколайович

Основні публікації

1. Кожушко Н.С., Завора Я.А. (2018). Биологическая взаимосвязь признаков картофеля и её использование в практической селекции. Картофелеводство: сб. науч. тр. РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». – №26. – С. 31-38.

2. Кожушко Н.С., Завора Я.А. (2018). Норма реакції сумських сортів картоплі на лежкоздатність в умовах зрошення північно-східного Лісостепу України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агрономія». – 22(1). – С. 246–253.

3. Кожушко Н.С., Завора Я.А. (2018). Реакція селекційного матеріалу картоплі на розмір природних втрат при зберіганні. Житомирський ДАУ: зб. наук. пр. С. 68-70.

4. Кожушко Н.С, Сахошко М.М., Смілик Д.В., Дегтярьов О.М., Гнібіда О.С. (2019). Придатність до промислової переробки перспективних гібридів картоплі. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». – 10 (35). – С. 123-133.

5. Kozhushko N.S., Sakhoshko M.M., Onychko V.I., ButenkoYe.Yu., KandybaN.M., Bashtovyi M.H., Vereshchahin I.V., Klochkova T.I., Zavora Y.A., Smilik D.V. (2019). Biochemical tuber composition of promising potato hybrids. Modern Phytomorphology, №14. – С. 58-66.

Патенти

170039 Україна. Сорт картоплі Смуглянка (16.02.2017)

170038 Україна. Сорт картоплі Гончарівська (03.04.2012)

120045 Україна. Сорт картоплі Псельська (27.03.2012)

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ СОРТІВ КАРТОПЛІ НА ОСНОВІ ІНТРОГРЕСІЇ СПАДКОВИХ ФАКТОРІВ ГЕНОФОНДУ КУЛЬТУРИ

Засновник та керівник: Подгаєцький Анатолій Адамович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Представники наукової школи: 

кандидати наук: Чередниченко Любов Михайлівна, Чечітко Ігор Петрович, Собран Василь Михайлович, Писаренко Наталія Василівна, Недільська Уляна Іванівна, Гордієнко Валентина Василівна, Фурдига Микола Миколайович, Бондус Росина Олексіївна, Купріянова Тетяна Миколаївна, Кравченко Наталія Володимирівна, Коваленко Владислав Миколайович, Горбась Сергій Миколайович, Крючко Людмила Василівна, Мацкевич Вячеслав Вікторович

Основні публікації

1. Podhaietskyi A.A., Kravchenko N.V., Kovalenko V.M., Bondus R.O., Hordienko V.V., Cherednichenko L.M., Sobran V.M. Ecological Testing of potatoes. Ukrainian journal of ecology. – 2018. – 8(4). – P. 17-25. Web of Science.

2. Кравченко Н.В., Бондус Р.О. Скляр В.Г., Подгаєцький А.А, Києнко З.Б., Дегтярьова С.М. Кількість бульб у гнізді в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов вирощування. Вісник ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». – №1. – 2019. – С. 6-17.

3. Подгаєцький А.А., Гордієнко В.В., Кравченко Н.В., Гнітецький М.О.ьРеалізація продуктивності складних міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від зовнішніх умов. Таврійський науковий вісник. – 2019. – №108. – С. 46-52.

4. Подгаєцький А.А., Кравченко Н.В., Дегтярьова М.С. Продуктивність міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов вирощування. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), 18-20 березня 2019 р., Умань.

5. Подгаєцький А.А., Крючко Л.В., Гнітецький М.О. Середня маса бульб потомства від міжвидових та міжсортових схрещувань картоплі . Ж.-л «Селекція і насінництво». – № 116. – 2019. – С. 40-48.

Патенти

140575 Україна. Сорт картоплі  Анатан (2014)

110296 Україна. Сорт картоплі Щедрик (2010)

31 Україна. Сорт картоплі Завія (2008)

Гранти та наукові теми

«Виродження картоплі, фактори, які обумовлюють процес, та способи його запобігання» (№ 0116U007234), 2016-2020 рр.

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ЗА СУЧАСНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

Засновник та керівник: Мельник Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВШ України

Представники наукової школи:                                                                                           

 кандидати наук: Бурдуланюк Алла Олександрівна, Говорун Сергій  Олександрович, Романько Юрій Олександрович, Жердецька Світлана Василівна, Джонс Акуаку, Макарчук Антон Валерійович

Основні публікаці

1. Melnyk A.V., Akuaku J., Makarchuk A.V. State and prospects of sunflower production in Ukraine. Agrofor Inernational Journal. – Vol.2. – Issue №3. – 2017. – P. 116-123.

2. Melnyk A.V., Abu Obaid, Onichko V.I., Ismael F.M. Evalution of six sunflower cultivar for forage productivity under salinity condidion. Advantes in Environmental Biology. – 12(7). – 2018. – P. 13-15.

3. Melnyk A.V., Zerdetskaya S.V., Shubir G., Melnyk T.I. Agrobiological features of mustard (Brassica juncea L) in Ukraine under current climate change conditions. Agrofor International Journal. – Vol. 1. – Issue. – 2019. – P. 116-123.

4. Melnyk A.V., Akuaku J., Makarchuk A.V. Productivity and quality of high-oleic sunflower seeds as influenced by foliar fertilizers and plant growth regulators in the Left- Bank Forest-Steppe of Ukraine. AgroLife Scientific Journal. – Volume 8. – №1. – 2019. – P. 167-175. Web of Science.

5. Melnyk A.V., Akuaku J., Makarchuk A.V. Effect of foliar fertilizers in reducing stress in plants under conditions of climate change in the Forest-Steppe of Ukraine Monograf, «Plant Functioning Under Environmental Stress» – Krakov, Poland, 2019. – P. 47-53. ISBN 978- 83-86878-38-3 https://scholar.google.com.ua/citations?user=X3CYalgAAAAJ&hl=uk

Патенти   

0536. Україна. Соняшник. Сумчанин

1068. Україна. Соняшник. Постолянський

120138. Україна. Соняшник. Хуторянин

Гранти та наукові теми

Team Leader from SNAU in Project of German-Ukrainian cooperation in the field of organic farming  (Federal Ministry of Food and Agriculture of Germany (hereinafter: BMEL) and the Ministry of Agriculture and Food of Ukraine, 2016-2019 рр.

ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

Засновник: Злобін Юліан Андрійович, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Керівник наукової школи: Скляр Вікторія Григорівна, доктор біологічних наук, професор

Представники наукової школи:                                                                                                                     

доктори наук: Коваленко Ігор Миколайович

кандидати наук: Баштовий Микола Григорович, Бондарєва Людмила Миколаївна, Кирильчук Катерина Сергіївна, Тихонова Олена Михайлівна, Скляр Юрій Леонідович

Основні публікації

1. Скляр Ю.Л., Скляр В.Г. (2017). Ростові ознаки Trapa natans L. s. l. у різних еколого-ценотичних умовах водойм басейну Десни. Ukrainian Journal of Ecology. – 7(3). – 2017. – С. 239-245.

2. Kovalenko I.M., Klymenko A. О., Hozhenko K.H. Population analysis of Asarum europaeum in the Northeast of Ukraine. Biosystems Diversity. – 2017. – 5(3). – 210-215.

3. Kovalenko І., Klimenko A., Yaroshchuk R. Syntaxonomic adaptability of lower layer plants of the forest communities in the North-Eastern Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – 7(3). – P. 84-89.

4.  Kovalenko Ihor, Skliar Iurii, Klymenko Hanna, Kovalenko Nataliia. Vitality Structure of the Populations of Vegetative Motile Plants of Forest Ecosystems of the North-East of Ukraine. The Open Agriculture Journal. – 2019. – Vol. – P. 125-132.

5. Inna Zubtsova, Larysa Penkovska, Viktoriia Skliar, Iurii Skliar. Dimensional features of cenopopulations of some species of medicinal plants in the conditions of North-East Ukraine. AgroLife Scientific Journal. – – Vol. 8. – № 2. – P. 191-201.

Гранти та наукові теми

Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (№ 0119U103488)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Засновник та керівник: Михайлова Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Представники наукової школи:                                                                                                             

доктори наук: Майданевич Петро Миколайович, Лишенко Маргарита Олександрівна, Стоянець Наталія Валеріївна, Калачевська Лариса Іванівна, Нехай Вікторія Василівна                                            

кандидати наук: Турчіна Світлана Григорівна, Дашутіна Людмила Олександрівна, Хворост Тетяна В’ячеславівна, Волченко Наталія Василівна, Замора Оксана Михайлівна, Юрченко Олексій Юрійович, Дяченко Олена Володимирівна, Ярова Інеса Євгенівна, Киричок Олена Валеріївна, Харченко Тетяна Миколаївна, Соколенко Людмила Олександрівна, Харченко Тетяна Олександрівна, Ничик Алла Василівна, Неженець Оксана Петрівна, Заяц Оксана Юріївна, Заяц Оксана Юріївна, Гриценко Вікторія Леонідівна, Кириченко Тетяна Олександрівна

Основні публікації

1. Mikhailova L., Stoianets L., Mikhailov A., Kharchenko T., Bachev H. Sustainable development of the Ukrainian agrarian sector: perspectives and challenges / Mikhailova, Stoianets L., Mikhailov A., Kharchenko T., Bachev H. Problems and Perspectives in Management, Volume 16, Issue 3, 2018 – P. 28-39. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.03

2. Sokolov M.O., Mykhailov A.M., Stoyanets N.V., Klymchuk A.O. Management of Innovation and Investment Development of Agricultural Economy of Ukraine in the Context of Globalization and Sustainable Development. International Journal of Ecological Economics & Statistics, Volume 40, Issue 3, 2019. – 1-15. http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijees/issue/view/622

3. Михайлова Л., Михайлов А. Інноваційні фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки України. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2019, Issue 5(07-05), P. 33-39. (Карлсруе, ФРН) https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-07-05-069

4. Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019 – 314 с.

5. Михайлова Л.І., Гриценко В.Л. Функціонування ринку продукції бджільництва: наукові основи, стан і перспективи: Монографія. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2018. – 200 с.

Гранти та наукові теми

«Система моніторингу регіональних потреб кадрового забезпечення з урахуванням особливостей функціонування соціальних груп», Міністерство аграрної політики, 2012 р.

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ, ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДЕРЖАВИ»

Засновник та керівник: Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор

Представники школи:

кандидати наук: Кузнецова Марина Юріївна, Ткаченко Віта Віталіївна, Чернадчук Тамара Олександрівна, Калюжна Світлана Вікторівна, Стадник Роксолана Ігорівна, Макогонюк Юлія Юріївна, Бєлявська Світлана Юріївна, Скоромний Ярослав Ігорович, Крегул Іван Юрійович, Свистович Роман Степанович, Калугін Олег Юрійович Сулацький Денис Володимирович, Ярмак Олександр Миколайович, Пожидаєв Генадій Павлович, Білозерська Тетяна Олегівна, Сировой Олексій Валерійович, Курко Микола Нестерович

Основні публікації

 1. Арістова І.В. Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (ч.2). Публічне право. 2017. № 3 (27). С. 80-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_3_12
 2. Арістова І. В. Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (ч.1). Публічне право. 2017. № 2 (26). С. 9-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_2_3
 3. Арістова І.В. Право на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення: монографія / І.В. Арістова, Ю.Ю. Макогонюк [за заг. ред. І.В. Арістової]. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2017. – 222 с.
 4. Арістова І.В. Органи виконавчої влади України як розпорядники публічної інформації: теоретико-правові та практичні питання: монографія / І.В. Арістова, Р.І. Стадник [за заг. ред. І.В. Арістової]. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 233 с.
 5. Арістова І.В. Теоретико-правові засади інформаційних правовідносин // Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: колективна монографії. Київ: КВУЦ, 2019. – С. 36-62.
 6. Арістова І.В. Органи публічної влади України в умовах розбудови інформаційного суспільства: методологія дослідження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. № 58. Т. 1. 2019. С. 177-186. URL: https://drive.google.com/file/d/1uf7bwhcul5fGJoQ4lnQeqY-yNQsFvlq3/view?usp=sharing
 7. Aristova I., Zapara S., Bielov D., Kaliuzhna S., Chernadchuk T. Legal Status of Local Self-government Authorities of Ukraine in the Conditions of Information Society Development: Research Methodology Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019, v. 10, n. 8, p. 2244 – 2252, dec. 2019. URL: https://goo.su/4YVy
 8. Арістова І.В. Система права України в умовах інформаційного суспільства та цифрової економіки. Приватне та публічне право. 2020. № 3. С. 44-51. DOI https://doi.org/10.32845/2663-5666.2020.3.9 URL: http://pp-law.in.ua/archive/3_2020/11.pdf
 9. Holovko , O. M., Aristova , I. V., Shulhin, V. V., & Sobakar, A. O. (2021). Perspectives of electronic judicial proceedings’ development: international experience and possibilities of its application in Ukraine. Cuestiones Politicas, 39(70), 66-79. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.03. URL: https://goo.su/8BnI
 10. Aristova, I., Brusakova, O., Koshikov, D., & Kaplya, O. (2021). Developing Information Technology Law and Legislation: Analysis of International Experience and Possibilities of Its Application in Ukraine. Ius Humani. Law Journal, 10(2), 117-128. https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i2.287
  URL: https://goo.su/agPd

Гранти та наукові теми

Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи, 2018 р.

МАРКЕТИНГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Засновник і керівник: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Макаренко Наталія Олексіївна, Лагодієнко Наталія Володимирівна, Слюсарева Людмила Валеріївна, Вовчок Світлана Володимирівна
кандидати наук: Галинська Ангеліна Вікторівна, Колодненко Наталія Володимирівна, Новікова Ольга Сергіївна, Стиранка Анна Петрівна, Патлатюк Сергій Олександрович, Блюмська-Данько Ксенія Валеріївна

Основні публікації

Danko, Y., & Nifatova, O. (2022). Agro-sphere determinants of green branding: Eco-consumption, loyalty, and price premium. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1) doi:10.1057/s41599-022-01077-9

Shevchenko T., Yannou B., Saidani M.,  Cluzel F., Ranjbari M., Esfandabadi Z.-S., Danko Y., &  Leroy Y. (2022)  Product-level circularity metrics based on the “Closing–Slowing Future–Past” quadrant model,
Sustainable Production and Consumption https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.09.024.

Shevchenko, T., Laitala, K., & Danko, Y. (2019). Understanding consumer e-waste recycling behavior: Introducing a new economic incentive to increase the collection rates. Sustainability (Switzerland), 11(9) doi:10.3390/su11092656

Wu, L., Danko, Y., Chen, F., Yao, X., & Zhang, F. (2022). Mapping the literature of integrated marketing communications: a scientometric analysis using citespace. Innovative Marketing, 18(1), 152-167. doi:10.21511/im.18(1).2022.13

Danko, Y., Halynska, A., Blyumska-Danko, K., & Orel, V. (2021). Pecularities of the development of winery enterprises under uncertain economic conditions in Ukrain. Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development, 21(3).

Авторські свідоцтва

Гранти та наукові теми.

ДБТ «Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного маркетингу». (0119U100250). Терміни виконання : 01.01.2019 – 31.12.2022

ДБТ «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального управління в умовах переходу до сталого розвитку» (0117U006534). Терміни виконання: 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.

ERASMUS+ CA2 INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів»

ERASMUS+ Jean Monnet “Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до Плану дій ЄС”

Проєкт Міжнародної організації праці та Міністерства іноземних справ Данії «Розширення  можливостей працевлаштування через розвиток зеленого та крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини»