УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ТА КОМБІНОВАНИХ ПОРІД

Засновник і керівник: Ладика Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України

Представники наукової школи:
доктори наук: Салогуб Анатолій Миколайович, Скляренко Юрій Іванович
кандидати наук: Кисельов Олександр Борисович, Чумель Раїса Іванівна, Кривонос Юлія Олександрівна, Хмельничий Сергій Леонтійович.

Основні публікації.

1. Ladyka, V., Skliarenko, Y., Pavlenko, Y., Metlytska, O., & Ivankova, I. (2019). Molecular-genetic analysis of cows genetic structure and determination of genealogical relatedness level of bulls of modern dairy breeds. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 7(5), 405-411. doi:10.17582/journal.aavs/2019/7.5.405.411

2.Nazarenko, Y., Ladyka, V., Opara, V., & Pavlenko, Y. (2019). Determining the influence of the composition of milk from cows of different breeds on quality indicators for the dutch-type cheese. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(11-97), 23-33. doi:10.15587/1729-4061.2019.155487

3.Sklyarenko, Y., Metlitska, O., Ladyka, V., & Ivankova, I. (2018). Lebedyn cattle breed genetic pool genesis and new types and breeds developed on its base. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(6), 1114-1122.

4.Ladyka, V. I., Hmelnychyi, L. M., & Hmelnychyi, S. L. (2019). PARAMETERS OF MEASUREMENTS OF THE LINEAR TRAITS OF FIRST-CALF COWS UKRAINIAN BROWN DAIRY BREED IN THE ASPECT OF METHODOLOGY LINEAR CLASSIFICATION OF ANIMAL BY CONFORMATION TYPE. Animal Breeding and Genetics58, 130-136.

5.Ladyka, V. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers. Regulatory Mechanisms in Biosystems10(1).

Патенти.
135142 Спосіб використання промірів лінійних ознак екстер’єру при лінійній оцінці корів-первісток української бурої молочної породи за типом (25.06.2019)

Гранти та наукові теми.
ДБТ “Обгрунтування методології удосконалення і збереження популяції бурої худоби в умовах північно-східного регіону України” (2017-2019)

ДБТ “Методологія формування мікропопуляцій худоби з унікальними продуктивними властивостями за використання селекційних, генетичних та біотехнологічних методів” (2020-2022)

УДОСКОНАЛЕННЯ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ І МОЛОЧНО-М’ЯСНИХ ПОРІД ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Засновник і керівник: Хмельничий Леонтій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук: Вечорка Вікторія, Вікторівна
кандидати наук: Вербич Іван Васильович, Костюк Віталій Вікторович, Бойко Юлія Миколаївна, Гнатюк Сергій Іванович, Шевченко Анатолій Петрович, Лобода Василь Петрович.

Основні публікації

1. Ладика, В. І., Хмельничий, Л. М., & Хмельничий, С. Л. (2019). Параметри промірів лінійних ознак корів-первісток української бурої молочної породи в аспекті методики лінійної класифікації тварин за екстер’єрним типом. Розведення і генетика тварин, (58), 130-136.

2. Хмельничий, Л. М., Бардаш, Д. О., Клименко, О. І., & Бондарчук, Л. В. (2019). Особливості формування екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи за показниками промірів та індексів будови тіла. Розведення і генетика тварин, (58), 67-71.

3. Khmelnychyi, L. M., & Loboda, A. V. (2019). VARIABILITY OF LONGEVITY TRAITS OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED IN VARIOUS VARIANTS OF SELECTION. Animal Breeding and Genetics57, 143-151.

4. Vechorka, V. V., & Khmelnychyi, L. M. (2019). GENETIC FACTORS OF INFLUENCE ON THE PRODUCTIVITY OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. Animal Breeding and Genetics57, 22-28.

5. Ladyka, V. І., Khmelnychyi, L. M., Lyashenko, Y. V., & Kulibaba, R. O. (2019). Analysis of the genetic structure of a population of Lebedyn cattle by microsatellite markers. Regulatory Mechanisms in Biosystems10(1).

Патенти

135142 Спосіб використання промірів лінійних ознак екстер’єру при лінійній оцінці корів-первісток української бурої молочної породи за типом (25.06.2019)

80147 Спосіб контролю за процесом росту та розвитку молодняку телиць української червоно-рябої молочної породи. (27.08.2007)

70898А Порівняльні показники промірів лінійних ознак екстер’єру корів-первісток симентальської породи. (15.10.2004)

Гранти та наукові теми

ГДТ “Розробка селекційної програми створення високопродуктивного стада молочної худоби ТОВ Обрій” (2019)

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ТВАРИН І ПТИЦІ ТА САНАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ

Засновник і керівник: Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук:
Фотіна Ганна Анатоліївна, Нагорна Людмила Володимирівна, Богач Володимир Миколайович, Шевченко Анатолій Миколайович
кандидати наук:
Нечипоренко Олександр Леонідович, Павленко Світлана Володимирівна, Фотін Олексій Володимирович, Хомутов Сергій Леонідович, Максименко Павло Миколайович, Гузь Юлія Анатоліївна, Сенча Владислав Михайлович, Рустамова Сіала

Основні публікації

1. Левицька, В. А., & Березовський, А. В. (2019). ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ІМКАР-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 119-125.

2. Melnychuk, V. V., & Berezovsky, А. V. (2018). Comparative embryonic development of nematodes of the genus Тrichuris (Nematoda, Trichuridae) obtained from sheep (Ovis aries). Biosystems Diversity26(4).

3. Palii, A. P., Naumenko, O. A., Shkromada, O. I., Tarasenko, L. A., Rodionova, K. A., Nechyporenko, O. L., … & Paliy, A. P. (2019). Investigation of the microclimate of poultry houses and chemical composition of poultry litter, depending on the time of its accumulation in the cage batteries. Ukrainian Journal of Ecology9(3), 272-279.

4. Березовський, А. В., & Нечипоренко, О. Л. (2018). Визначення дезінвазійної ефективності нового дезінфектанту «Дезсан» щодо еймерій птиці. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького20(83).

5. Березовський А. В. (2018) Особливості використання препаратів на основі цифлутрину для захисту худоби від літаючих кровососів. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 19 (2), 193-198.

Патенти

116365  Препарат ветеринарний «МолСантм» (10.05.2017)

122580 Розчин для перорального застосування  «Карсилін» (10.01.2018)

136430 Засіб дезінфекційний «ДезСан» (27.09.2019)

Гранти та наукові теми

ДБТ “Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин” (2018-2020)

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ПРОФІЛАКТИКА АНТРОПОЗООНОЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

Засновники: Байдевлятов Анвар Баязейдович, доктор ветеринарних наук, професор; Панікар Ігор Іванович, доктор ветеринарних наук, професор

Керівник: Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор

Представники наукової школи:
доктори наук:
Касяненко Оксана Іванівна, Улько Лариса Григорівна, Петров Роман Вікторович, Шкромада Оксана Іванівна, Сатторов Носерджон
кандидати наук:
Ващик Євгенія Володимирівна, Зажарська Надія Миколаївна, Богатько Надія Михайлівна, Зажарський Володимир Володимирович, Авраменко Наталія Олексіївна, Щербакова Наталія Сергіївна, Дворська Юлія Євгенівна, Міланко Олександр Олексійович, Гурова Тетяна Валеріївна, Вершняк Тетяна Вікторівна, Цибульский Дмитро Вікторович, Коваль Ірина Анатоліївна, Левченко Анна Григорівна, Долбаносова Римма Валентинівна, Скляр Іван Олександрович