Сумський національний аграрний університет запрошує взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) зі спеціалізації  «Економіка сільського господарства та АПК» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05 листопада 2021 року), який відбудеться в університеті з лютого по квітень 2022 року.

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра чи магістра у ЗВО України. Конкурсна комісія ЗВО обирає та надсилає на конкурс не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Економіка сільського господарства та АПК».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або освітній процес. Роботи, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних матеріалів з теми наукової роботи та одного наукового керівника.

 Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

Наукові роботи необхідно направити на адресу Сумського національного аграрного університету до 15 лютого 2021 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два етапи:

перший етап – надсилання (до 15.02.22 р.) та  рецензування робіт (16.02.22 – 16.03.22 р.);

другий етап – підсумкова науково-практична конференція (22.04.22 р.).

За результатами рецензування буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті університету https://www.snau.edu.ua:

Вимоги до наукових робіт

  1. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування ЗВО замінюються шифром (шифр не більше двох слів).

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (назва  файлу: шифр роботи).

  1. Учасники Конкурсу можуть подавати довідки про впровадження результатів наукового дослідження та копії публікацій за проблематикою дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей), в яких прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування ЗВО замінюються тим самим шифром. Зазначені документи подаються у конверті з науковою роботою.

Окремо в заклеєному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (згідно Додатку 1 Положення).

  1. Наукові роботи виконуються українською мовою.

 

РОБОТИ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

 

Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021 не пізніше 15.02.2022 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем) з поміткою «Конкурс зі спеціалізації «Економіка сільського господарства та АПК».

E-mail: economyapc.snau@gmail.com

 

Контактні телефони:

(0542)-70-10-75 – НДЧ СНАУ

Наукові роботи, подані з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсної комісій знімаються з розгляду (із зазначенням причини);

Студентам ЗВО, наукові роботи яких за результатами першого етапу ІІ туру претендують на нагородження, будуть надіслані запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у другому етапі ІІ туру (підсумковій науково-практичній конференції) для наукової доповіді та захисту роботи.

_________________________________________________________________

Сумський національний аграрний університет запрошує взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) зі спеціалізації  «Економіка сільського господарства та АПК» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада 2020 року), який відбудеться в університеті з лютого по квітень 2021 року.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра у ЗВО України. Конкурсна комісія ЗВО обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Економіка сільського господарства та АПК».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або освітній процес. Роботи, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних матеріалів з теми наукової роботи та одного наукового керівника.

 Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

Наукові роботи необхідно направити на адресу Сумського національного аграрного університету до 15 лютого 2021 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два етапи:

 

За результатами рецензування до 27 березня 2021 р. буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті університету https://science.snau.edu.ua/konkurs-naukovix…it-ekonomika-apk:

Інформац_лист_2021

Наказ Економіка АПК

Рейтинговий список наукових робіт зі спеціальності «Економіка АПК та сільського господарства»,
у 2020-2021 навчальному році

Рецензія №1 Рецензія №2 Сума балів Шифр Назва роботи
92 86 178 Ранкова зірка Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства агропродовольчої сфери
87 89 176 Стійкість-2021 Формування економічних заходів щодо забезпечення фінансової стійкості роботи с.-г. підприємства
86 88 174 Малий бізнес Проблеми та перспективи розвитку малого аграрного бізнесу
88 80 168 Форсайт-технології Управління підприємством на базі форсайт-технологій
88 79 167 Молочне виробництво Перспективи розвитку підприємств молокопереробної галузі в умовах євроінтеграції
84 80 164 Органік-тренд Розвиток виробництва конкурентоспроможної органічної продукції рослинництва в аграрних підприємствах
88 75 163 Оборотні активи Удосконалення методичних підходів до аналізу ефективності використання оборотних активів підприємств АПК
84 79 163 Medicinal plants Лікарські рослини – прибутковий бізнес для аграрного виробництва
78 85 163 АГРО Інноваційні підходи до оптимізації виробництва мінеральних добрив в Україні
82 79 161 Ринок молока Оргазаційно-економічний механізм функціонування ринку молока
75 80 155 Інвестиційне забезпечення Інвестиційне забезпечення стратегії розвитку підприємств галузі тваринництва в Україні
75 80 155 Формування витрат Формування витрат виробництва підприємств овочівництва
80 75 155 Підсобна діяльність Організація у сільськогосподарському підприємстві підсобного промисового підрозділу з виробництва соняшникової олії
75 79 154 Діджиталізація в бізнесі Розвиток діджиталізації в аграрних підприємствах України
75 79 154 Ліс-2020 Аналіз фінансово-економічного стану лісового господарства
75 79 153 Ліс-2020 Аналіз фінансово-економічного стану лісового господарства
77 76 153 Ефективність АПК Стратегічний розвиток інвестиційної діяльності в агропромисловому бізнесі України
78 75 153 FOOD SECURITY Управління розвитком органічного виробництва у системі забезпечення продовольчої безпеки України
78 75 153 Аграрна інновація Підвищення  ефективності інноваційної діяльності аграрного підприємства
72 80 152 SMART Формування стратегії  інтеграційного вибору України
73 75 148 Діджитал тренд Іннвайний вектор розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації
73 74 147 Агровольтаїка Агровольтаїка як перспективний напрям дуального використання сільськогосподарських земель
78 69 147 Українське сонечко Проектування виробництва технічних культур в Миколаївській області
77 70 147 Таргет Брендування продукції в аграрному бізнесі як фактор підвищення ефективності
77 69 146 Українське сонечко Проектування виробництва технічних культур в Миколаївській області
69 77 146 Державна підтримка Державна підтримка розвитку сільського господарства України
75 70 145 Ринок картоплі Фактори впливу на розвиток ринку картоплі в Україні
65 75 140 Відродження Малий та середній бізнес агропродовольчої сфери Донбасу: стан, прогнозування розвитку та роль міжнародних благодійних організацій у подоланні наслідків війни
72 68 140 Nadiysgospodarstvo Теоретико-аналітичне дослідження функціонування ринку сільськогосподарської техніки
69 70 139 Фермерське господарство Управління виробничими ресурсами фермерського господарства (на матеріалах ФГ “Захарчука О.А.”)
67 72 139 Молочна галузь Вдосконалення управління ефективністю виробництва та збуту молочної сировини
67 70 137 Сула Проблеми та перспективи застосування інтернет-маркетингу в сільському осподарстві України
65 72 137 Стратегічне управління Удосконалення стратегічного управлінняаграрними підприємствами
70 66 136 Рукава Резерви щодо покращення ефективності виробництва та реалізації зернових культур
64 72 136 Зацікавлений фермер Організаційно – економічне забезпечення розвитку фермерських господарств
68 66 134 Джельсоміно Удосконалення галузевої структури агропромислового підприємства
67 65 132 Автоматизація Обґрунтування необхідності впровадження Ag технологій і сучасної сільськогосподарської техніки у діяльність агропромислового комплексу
62 70 132 Галілео АПК GPS-фарватер фермерського бізнесу
64 65 129 Аграрні підприємства Стратегічні вектори управління підприємством на засадах природокористування
69 60 129 Інноваційний розвиток Інноваційний розвиток підприємств АПК України
58 70 128 Якісний HR Управління персоналом
60 67 127 Фінансові результати Дослідженн прибутковості ТОВ “СПП ЛАНА” Михайлівського району Запорізької області”
70 56 126 Молоко Дослідження економічної ефективності виробництва молока та шляхів її підвищення
59 67 126 Розвиток тваринництва Дослідження тенденцій та перспектив розвитку тваринництва в Україні на макро- та мікрорівні
66 60 126 Economics of hydroponics Перспективи інноваційних методів вирощування овочів за допомогою гідропоніки
65 60 125 Aone syu Прибутковість аграрного підприємства та резерви її підвищення
59 66 125 Ягода Обгрунтування доцільності створення ягідного бізнесу
60 65 125 Прибутковість Прибутковість аграрних підприємств та її забезпечення
60 65 125 Горіх 07 Економічне обгрунтування інвестиційної діяльності підприємства
57 67 124 Туризм у Карпатах Туризм у Крпатському регіоні як перспектива розвитку сільських територій
66 57 123 Ресурсоефективність Ресурсоефективність агропромислових підприємств
56 67 123 Безпека молокопереробки Вдосконалення механізму управління економічною безпекою молокопереробного підприємства
56 67 123 Потенціал агрокомпанії Оцінювання логістичного потенціалу аграрних підприємств країн, які є основними агровиробниками світу
57 64 121 Ощадне виробництво Ощадне виробництво
65 56 121 Кредитування АПК Механізм кредитування підприємств аграрного сектору України
62 59 121 Рис Напрями підвищення економічної ефективності виробництва та збуту рису
55 64 119 світовий банк Вдосконалення управління ефективністю виробництва продукції рослинництва
56 62 118 Аграрний маркетинг Формування системи управління маркетингом сільськогосподарського підприємства
60 56 116 Фінбез АПК Фінансова безпека підприємств АПК
55 60 115 Ваниль Розвиток молочного скотарства на основі інтенсифікації в ТОВ «Агрофірма Мар’янівська» Ширяївського району Одеської області
59 56 115 Сільські території Соціально-економічні проблеми розвитку територій сільських територій України та пошук шляхів їхнього вирішення
54 60 114 Інновації зерновиробницва Інновації в організації та розвитку виробництва зерна у ФГ “Агрофірма “Базис” Уманського району Черкаської області
53 56 109 Цифровізація ефективності Зростання ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах цифровізації
47 59 106 смачна булочка Активізація інноваційних процесів як чинник підвищення економічної ефективності агропромислових підприємств
50 56 106 Конкурентоспроможність АПК Конкурентоспроможність АПК
48 54 102 Економіка сільського господарства Вплив та значення стимулювання праці в сільському господарстві
52 49 101 Ефективна діяльність Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств
51 50 101 Фортуна Управління економічною безпекою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища
46 50 96 Органічна продукція Ринок органічної продукції в Україні
49 47 96 Пріоритети розвитку Персонал підприємства та шляхи його раціонального використання
49 46 95 Чайка Обгрунтування оптимізації обсягів виробництва аграрної продукції з урахуванням сучасних цінових викликів
50 44 94 Оптимізація використання земель Сталий розвиток агроландшафтів
51 39 90 Ефективне рослинництво підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
34 50 84 лізинг Відтворення основних засобів підприємства
37 47 84 Конкурентні переваги Формування конкурентних переваг підприємств з переробки мяса птиці
44 37 81 Просування продукту Удосконалення політики просування продукту підприємства

Список рекомендованих здобувачів вищої освіти за результатами першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Економіка АПК та сільського господарства», у 2020-2021 навчальному році

  Студент Сума балів Університет Шифр роботи
1. Шабельник Сергій Сергійович 178 Полтавська державна аграрна академія Ранкова зірка
2. Вербицький Констянтин Васильович 176 Сумський національний аграрний університет Стійкість-2021
3. Комаровський Іван Олегович 174 Західноукраїнський національний університет, м Тернопіль Малий бізнес
4. Максимів Анна Юріївна 168 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Форсайт-технології
5. Льоткіна Тетя Євгенівна 167 Миколаївський національний аграрний університет Молочне виробництво
6. Ільїн Олександр Анатолійович 164 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка Органік-тренд
7. Куткова Юлія Василівна 163 Сумський національний аграрний університет Оборотні активи
8. Сложинська Вікторія Олександрівна 163 Херсонський державний аграрно-економічний університет Medicinal plants
9. Шадюк Дарʾя Сергіївна 163 Київський національний університет технологій та дизайну АГРО
10. Кущ Яна Миколаївна 163 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
11. Павловська Аліна Сергіївна 161 Подільський державний аграрно-технічний університет Ринок молока
12. Писаренко Наталя Юріївна 155 Кременчуцький національний університет імені Остроградського Інвестиційне забезпечення
13. Ручанчина Каріна Вікторівна 155 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Формування витрат
14. Колісник Валерія Олександрівна 155 Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва Підсобна діяльність
15. Корзун Юрій Петрович 154 Поліський національний університет Діджиталізація в бізнесі
16. Коваленко Ірина Олексіївна 154 Національний університет кореблебудування ім. адмірала Макаров Ліс-2020
17. Сафронова  Діана Ігорівна Херсонська філія Національного університету кореблебудування ім. адмірала Макарова;
18. Семченко Каріна Сергіївна 153 Західноукраїнський національний університет, м Тернопіль Ефективність АПК
19. Бурнакова Валерія Юріївна 153 Сумський державний університет FOOD SECURITY
20. Михайлова Анастасія Валеріївна 153 Харківський державний університет харчування та торгівлі Аграрна інновація
21. Микичур Вадим Ігорович 152 Вінницький національний аграрний університет SMART

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії  Конкурсу

зі спеціалізації «Економіка АПК та сільського господарства»,

 проведеного в Сумському національному аграрному університеті

від 29 квітня 2021 року    

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 76 студентських наукових робіт, що надійшли з 36 вищих навчальних закладів. Загальна кількість учасників – 88.

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 22 студентів з 19 вищих навчальних закладів.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня Прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
І ступеня Шабельник Сергій Сергійович Помаз Олександр Михайлович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Полтавська державна аграрна академія
І ступеня Вербицький Констянтин Васильович Лишенко Маргарита Олександрівна, д.е.н., завідувач кафедри маркетингу та логістики Сумський національний аграрний університет
І ступеня Комаровський Іван Олегович Пуцентейло Петро Романович, д.е.н., професор, обліку та економіко-правового забезпечення АП Західноукраїнський національний університет
І ступеня Максимів Анна Юріївна Єранкін Олександр Олександрович, д.е.н., професор кафедри маркетингу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ІІ ступеня Льоткіна Тетя Євгенівна Христенко Ольга Андрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Миколаївський національний аграрний університет
ІІ ступеня Ільїн Олександр Анатолійович Смігунова Олена Вікторівна, к.е.н., доцент Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра василенка
ІІ ступеня Шадюк Дарʾя Сергіївна Ніфатова Олена Михайлівна, д.е.н., професор кафедри підприємництва та бізнесу Київський національний університет технологій та дизайну
ІІ ступеня Кущ Яна Миколаївна Птащенко Олена Валеріївна, к.е.н, доцент кафедри управління соціальними комунікаціями Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ІІ ступеня Павловська Аліна Сергіївна Заходим Марина Володимирівна, к.е.н., доцент Подільський державний аграрно-технічний університет
ІІ ступеня Сич Карина Олексіївна Бугайчук Віта Віталіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва Поліський національний університет
ІІ ступеня Куткова Юлія Василівна Строченко Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту Сумський національний аграрний університет
ІІ ступеня Сложинська Вікторія Олександрівна Бойко Людмила Олександрівна, к. с.-г.н., доцент кафедри економіки та фінансів Херсонський державний аграрно-економічний університет
ІІІ ступеня Писаренко Наталя Юріївна Іщенко Світлана Вікторівна, ст викладач кафедри економіки Кременчуцький національний університет ім Остроградського
ІІІ ступеня Ручанчина Каріна Вікторівна Вінніченко Ігор Іванович, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки Дніпровський державний аграрно-економічний університет
ІІІ ступеня Колісник Валерія Олександрівна Петров Вадим Миколайович, к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
ІІІ ступеня Коваленко Ірина Олексіївна  Бойко Євгенія Олександрівна Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макаров
ІІІ ступеня Сафронова  Діана Ігорівна Ломоносов Дмитро Анатолійович Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
ІІІ ступеня Семченко Каріна Сергіївна Бутов Андрій Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Західноукраїнський національний університет, м Тернопіль
ІІІ ступеня Бурнакова Валерія Юріївна Школа Вікторія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Сумський державний університет
ІІІ ступеня Михайлова Анастасія Валеріївна Михайлова Олена Валентинівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління Харківський державний університет харчування та торгівлі
ІІІ ступеня Микичур Вадим Ігорович Паламаренко Яна Вікторівна, к.е.н., ст. викладач кафедри економіки Вінницький національний аграрний університет
ІІІ ступеня Передерій Тетяна Анатоліївна Курбатова Тетяна Олександрівна, к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин Сумський державний університет