Вичерний перелік патентів, винаходів та корисних моделей Сумського національного аграрного університету можна знайти у Спеціалізована БД “Винаходи (корисні моделі) в Україні”