Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів

ISSN: 2708-4892, e-ISSN: 2708-4906

Дата заснування: 1996 р. (як одна із серій «Вісника Сумського національного аграрного університету», пізніше видання перереєстроване як окремий журнал).

Видавець: Сумський національний аграрний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №23691-13531Р від 21.11.2018 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Фахова реєстрація у ВАК України (дата та номер постанови): серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» визнана фаховим виданням наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.

Проблематика видання: в науковому журналі «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів» публікуються рецензовані оригінальні наукові та огляди результатів експериментальних досліджень за напрямками агроінженерії, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, машинобудування, комп’ютерного моделювання та інші напрямки інженерії виробничих процесів.

Тематика: агроінженерія (агротехсервіс, машиновикористання в рослинництві, машиновикористання в тваринництві); галузеве машинобудування (машинобудування, матеріалознавство, проектування технічних систем); енергозбереження та безпека життєдіяльності; теоретичні питання інженерії; інженерні технології харчових виробництв.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права та умови ліцензування: автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі.

Головний редактор

Тарельник В.Б., доктор технічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Заступник головного редактора

Соларьов О.О., кандидат технічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Відповідальний секретар

Думанчук М.Ю., Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Члени редакційної колегії:

Антошевський Б., доктор технічних наук, професор, Кєлецький технічний університет, Польща

Кундера Ч., доктор технічних наук, професор, Кєлецький технічний університет, Польща

Кирик Г.В., доктор технічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Лобода В.Б., кандидат фізико-математичних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Довжик М.Я.кандидат технічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Коноплянченко Є.В.кандидат технічних наук, доцент Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Хінек Рубік, кандидат технічних наук, Чеський університет наук про життя, Чехія

Девід Херак, кандидат технічних наук, Чеський університет наук про життя, Чехія

Сабадаш С.М., кандидат технічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Телефон: +38 (0542) 70-10-42

E-mail: Lmcsan@i.ua

Сторінка журналу: https://snaubulletin.com.ua/index.php/mapp/index