Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво

ISSN: 2708-4639, e-ISSN: 2708-4647

Дата заснування: 1996 р. (як одна із серій «Вісника Сумського національного аграрного університету», пізніше видання перереєстроване як окремий журнал).

Видавець: Сумський національний аграрний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №23690-13530Р від 21.11.2018 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Фахова реєстрація у ВАК України (дата та номер постанови): серія «Тваринництво» визнана фаховим виданням наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 р.

Проблематика видання: в науковому журналі «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво» публікуються рецензовані оригінальні наукові та огляди з питань технології виробництва та переробки продукції тваринництва, розведення, селекції, генетики, біотехнології, технології кормів, годівлі, відтворення та збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин.

Тематика: розведення та селекція тварин; технологія, виробництво та переробка продукції тваринництва; генетика, біотехнологія, годівля та відтворення тварин.

Політика відкритого доступу: науковий журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права та умови ліцензування: автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому журналі.

Редакційний штат

Головний редактор

Ладика В.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Заступник головного редактора

Хмельничий Л. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, Сумський національний аграрний університет (Україна)

Члени редакційної колегії:

Полупан Ю.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, чл.-кор. НААН України, Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця (Україна)

Бордунова О.Г., доктор сільськогосподарських наук, професор, СНАУ (Україна)

Повод М.Г., доктор сільськогосподарських наук, доцент, СНАУ (Україна)

Павленко Ю.М., кандидат сільськогосподарських наук доцент, СНАУ (Україна)

Вечорка В.В., доктор сільськогосподарських наук, доцент, СНАУ (Україна)

Тіщенко В.І., кандидат сільськогосподарських наук доцент, СНАУ (Україна)

Луговий С.І., доктор сільськогосподарських наук, доцент, МНАУ (Україна)

Крамаренко С.С., доктор біологічних наук, доцент, МНАУ (Україна)

Лихач В.Я., доктор сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП (Україна)

Лихач А.В., доктор сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП (Україна)

Черненко О.М., доктор сільськогосподарських наук, доцент, ДДАЕУ (Україна)

Бабіч М.Г., доктор сільськогосподарських наук, професор, (Республіка Польща)

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021

Телефон: +38 (0542) 70-10-42

E-mail: visnyk.snau@gmail.com

Сторінка журналу: https://snaubulletin.com.ua/index.php/ls/index