Анкетування – це цінний зворотній зв’язком для нас, що дозволяє більш ефективно планувати заняття, вдосконалити методи навчання та викладання, удосконалювати  траєкторії навчання. Наш університет реалізує процедури самооцінки, щоб проаналізувати свою здатність задовольнити потреби своїх аспірантів. Анкетування є анонімним і проходить на платформі для дистанційного навчання Moodle.

Результати проведеного опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін за осінній семестр 2022-2023 н.р.

072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Результати проведеного опитування щодо якості освітньо-наукової програми

072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза