Звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії

1 За півріччя

2 За рік

До звітів додаються ксерокопії публікацій здобувача за звітний період.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !  Особи, що не звітували вчасно про виконання індивідуального плану роботи аспіранта, відраховуються за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ

Угода про підготовку аспіранта за рахунок видатків бюджету

Угода про підготовку докторанта за рахунок видатків бюджету

Угода про підготовку аспіранта за рахунок коштів фізичої особи