Затвердження теми дисертаційного дослідження

Звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Педагогічна практика

 

Заява на вибір дисциплін вибіркового блоку

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта (бланк)

Згода на обробку персональних даних (бланк)

Угода про підготовку аспіранта за рахунок видатків бюджету

Угода про підготовку докторанта за рахунок видатків бюджету

Угода про підготовку аспіранта за рахунок коштів фізичої особи