1. Організація  проходження педагогічної (викладацької) практики регламентується“Положенням про педагогічну (викладацьку) практику здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному університеті” (завантажити)
 2. Звіт з педагогічної практики містить такі обов’язкові складові:
  • Титульний лист (завантажити)
  • Календарного плану роботи, затверджений керівником практики (завантажити)
  • Розроблений освітній компонент чи його частина (відповідно до затвердженої в Університеті форми робочої програми (силабуса) (завантажити).
  • Лист формативного оцінювання здобувача за результатами педагогічної (викладацької) практики (завантажити).
  • Лист сумативного (підсумкового) оцінювання здобувача – рівня досягнення ним очікуваних результатів результатами педагогічної (викладацької) практики (завантажити).