Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів (наказ МОН від 23.09.2019р. №1220)

Вимоги до оформлення дисертацій (Наказ МОН 12.01.2017р. № 40)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261)

Порядок відшкодування коштів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658)

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.10.2020 )

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії  (посилання на сторінку МОНУ )

Тимчасове положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному університеті (з додатками)

Положення про педагогічну (викладацьку) практику здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному університеті

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44)

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Сумському національному аграрному універсиітеті