Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів (наказ МОН від 23.09.2019р. №1220)

Вимоги до оформлення дисертацій (Наказ МОН 12.01.2017р. № 40)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261)

Порядок відшкодування коштів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658)

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.10.2020 )

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії  (посилання на сторінку МОНУ )

Тимчасове положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному університеті (з додатками)

Положення про педагогічну (викладацьку) практику здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному університеті