Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів (наказ МОН від 23.09.2019р. №1220)
Вимоги до оформлення дисертацій (Наказ МОН 12.01.2017р. № 40)
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261)
Порядок відшкодування коштів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658)
Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167)