Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського національного аграрного університету

Положення про організацію освітнього процесу в Сумському національному аграрному університеті

Положення Про порядок розгляду апеляцій здобувачів

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів (наказ МОН від 23.09.2019р. №1220)

Вимоги до оформлення дисертацій (Наказ МОН 12.01.2017р. № 40)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261)

Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність (Постанова КМУ № 579 від 12.08.2015 р.)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Сумського НАУ

Постанова КМУ № 1224 від 28.10. 2022 року Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Порядок відшкодування коштів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658)

Питання стипендіального забезпечення (Постанова иКМУ від 12.07.2004 р. №882)

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії  (посилання на сторінку МОНУ )

Положення про педагогічну (викладацьку) практику здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному університеті

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44)

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Сумському національному аграрному універсиітеті

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Сумському національному аграрному універсиітеті 2024 (проєкт)

Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність в Сумському національному аграрному університеті

Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050 Деякі питання стипендіального забезпечення