Порядок підготовки та шаблони необхідних документів

Після індексації публікації у базах Scopus (https://www.scopus.com) або Web of Science Core Collection (https://apps.webofknowledge.com) НПП може ініціювати процес преміювання шляхом заповнення подання (Шаблон 1) (Шаблон 2) (Шаблон 3). Подання складається із трьох частин, наявність яких є обов’язковою: 1) власне службова записка; 2) інформація (метадані) про публікацію; 3) скриншот із бази даних.

Подання має БУТИ ПОГОДЖЕНО ІЗ УСІМА СПІВАВТОРАМИ ЗІ СНАУ, незалежно від їх факультетської приналежності. Якщо авторський колектив із СНАУ виходить за межі одного факультету, то ПОДАНЬ МАЄ БУТИ СКІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ФАКУЛЬТЕТІВ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ АВТОРИ. Самі ці подання не залежні одне від одного, авторський колектив статті із одного факультету може ініціювати процес, незалежно від співавторів із іншого факультету, однак, підпис співавторів із іншого факультету має бути на службовій записці, що ці процеси із ними погоджені.

Подання підписується деканом і передається на погодження проректором з наукової роботи, проректором з науково-педагогічної, економічної та інноваційної діяльності, завідувачем НДЧ, начальником планово-фінансового відділу і затверджується ректором університету.

Згідно з п. 2.8 преміювання здійснюється тільки публікацій, що відповідають предметній категорії кафедри (див. Предметні категорії). У разі, якщо Ваша публікація не відповідає предметним категоріями кафедри, але, існують обгрунтовані підстави вважати, що існує відповідність змісту та назви публікації: 1) дисципліні, яку викладає НПП, 2) науковому напрямку кафедри, 3) спеціальності (освітній програмі), 4) науково-дослідній темі затвердженій у належному порядку, яку виконує НПП, то НПП може подати заяву на Науково-координаційну раду СНАУ із проханням розглянути відповідність публікації зазначеним ознакам за формою (Шаблон 4).

Відповіді на найпоширеніші питання, які можуть виникнути у цьому процесі можна знайти  тут: FAQ