Преміювання за Scopus та Web of Science Core Collection

Відповідно до оновлених положень пункту 4.11 розділу 4 «Порядок присудження та виплати премій» Додатку 2 «Положення про оплату праці в Сумському НАУ» до Колективного договору СНАУ (у редакції рішення конференції трудового колективу, протокол № 3 від 30.12.2020 р. і затверджених ректором СНАУ 01 березня 2021 року) та положення «Про преміювання працівників Сумського національного аграрного університету за публікацію наукових праць у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Сore Collection» ухваленого рішенням Вченої Ради Сумського національного аграрного університету (протокол № 06 від 21 грудня 2021 року)  СНАУ проводить політику стимулювання наукових досліджень науковців із публікацією їх у виданнях, що індексуються в міжнародних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION.
Нормативну базу для такого стимулювання складають:
Пункт 4.11 розділу 4 «Порядок присудження та виплати премій» Додатку 2 «Положення про оплату праці в Сумському НАУ» до Колективного договору СНАУ (у редакції рішення конференції трудового колективу, протокол № 3 від 30.12.2020 р. і затверджених ректором СНАУ 01 березня 2021 року);
Положення «Про преміювання працівників Сумського національного аграрного університету за публікацію наукових праць у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Сore Collection» ухваленого рішенням Вченої Ради Сумського національного аграрного університету (протокол № 06 від 21 грудня 2020 року).

Відповіді на найбільш поширені питання можна знайти тут: FAQ

Перелік премійованих публікацій у 2020 році: завантажити