Предметні категорії кафедр

Відповідно до 2.8 Положення "Премія призначається тільки за публікації, які відповідають предметним категоріям закріпленими за кафедрою, на якій працює науково-педагогічний працівник. Предметні категорії затверджуються науково-координаційною радою СНАУ і оновлюються нею у разі необхідності, але не частіше, ніж один раз на рік. У разі, якщо публікація опублікована у журналах предметні категорії яких не закріплені за кафедрою, але, існують обгрунтовані підстави вважати, що існує відповідність змісту та назви публікації: 1) дисципліні, яку викладає НПП, 2) науковому напрямку кафедри, 3) спеціальності (освітній програмі), 4) науково-дослідній темі затвердженій у належному порядку, яку виконує НПП, то НПП може подати заяву на Науково-координаційну раду СНАУ із проханням розглянути відповідність публікації зазначеним ознакам. У разі позитивного рішення НКР СНАУ процес ініціації преміювання може стартувати за порядком описаним у цьому Положенні"

Нижче наведено предметні категорії кафедра визначені рішенням НКР (протокол № 12 від 03.07.2020 року) за поданнями деканів факультетів.

АГРО_ ПІДКАТЕГОРІЇ У SCOPUS__#12_03.07.2020

БТФ_ ПРЕДМЕТНІ КАТЕГОРІЇ SCOPUS__#12_03.07.2020

БУД_ПІДКАТЕГОРІЇ У SCOPUS_БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ_#12_03.07.2020

ВЕТ_ ПІДКАТЕГОРІЇ У SCOPUS_#12_03.07.2020

ЕіМ_ПРЕДМЕТНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПІДКАТЕГОРІЇ У SCOPUS_#12_03.07.2020

ІТФ_ПРЕДМЕТНІ КАТЕГОРІЇ SCOPUS__#12_03.07.2020

ФХТ _категорії SCOPUS_#12_03.07.2020

ЮРИДИЧНИЙ_ПРЕДМЕТНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПІДКАТЕГОРІЇ У SCOPUS_#12_03.07.2020