Наказ № 453-к від 31.08.2023 р. «Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії»
Спеціальність 081 – Право
Назва дисертаційної роботи: «Судова правотворчість та її межі в цивільному судочинстві України»
Науковий керівник:
Курило Микола Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.
Рецензенти:
Кравченко Іван Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедрою українознавства та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.
Офіційні опоненти:
Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Рябченко Юрій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного права Державного податкового університету Міністерства фінансів України.
Кройтор Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту