26 січня 2021 року о 10.00 відбудеться захист дисертації МАЦКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ  на тему “МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОСЛИН IN VITRO ТА ЇХ ПОСТАСЕПТИЧНА АДАПТАЦІЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво

Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор ПОДГАЄЦЬКИЙ Анатолій Адамович, Сумський національний аграрний університет МОН України, завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології
Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник БАЛАШОВА Галина Станіславівна, Інститут зрошуваного землеробства НААН України, завідувачка відділу біотехнології овочевих культур та картоплі
доктор сільськогосподарських наук, професор РЯБОВОЛ Людмила Олегівна, Уманський національний університет садівництва МОН України, завідувачка кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології
доктор біологічних наук, професор СКЛЯР Вікторія Григорівна, Сумський національний аграрний університет МОН України, завідувачка кафедри екології та ботаніки

Автореферат Дисертація Відгуки на втореферат
Автореф Мацкевич dis_matckevit_compressed-1-190 dis_matckevit_compressed-191-479 Відгук Рябовол Л. Мацкевичу В. ВІДЗИВ Ск-2_1 Вiдзив_Балашова_Г.С