3 грудня 2019 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Ставицького  Андрія Анатолійовича на тему “СТОЛОВІ ЯКОСТІ БУЛЬБ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ БЕККРОСІВ” за спеціальністю 06.01.05 – селекція  і насінництво

Науковий керівник  кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кравченко Наталія Володимирівна, Сумський        національний аграрний університет МОН України, доцент кафедри біотехнології та фітофармакології

Офіційні опоненти:  доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, Полтавська державна аграрна академія МОН України, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий  співробітник Фурдига Микола Миколайович, Інститут картоплярства НААН України, заступник директора з наукової роботи з питань селекції і насінництва

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
aref_Stavytski Відгук Ставицький

Відгук оф. оп. Тищенка на дис. Ставицького

dis_Stavytski

3 грудня 2019 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Несмачної Меланії Віталіївни на тему “СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ ДЛЯ ПОВТОРНИХ ПОСІВІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИза спеціальністю 06.01.05 – селекція  і насінництво

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, Троценко Володимир Іванович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри рослинництва

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор,Вировець В’ячеслав Гаврилович, Інститут луб’яних культур НААН, головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Тригуб Олег Володимирович, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, вчений секретар.

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
aref_Nesmachni Відгук_Вировець

Tригуб_ВДГК01

dis_Nesmachni