3 грудня 2019 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Ставицького  Андрія Анатолійовича на тему “СТОЛОВІ ЯКОСТІ БУЛЬБ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ БЕККРОСІВ” за спеціальністю 06.01.05 – селекція  і насінництво

Науковий керівник

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кравченко Наталія Володимирівна, Сумський        національний аграрний університет МОН України, доцент кафедри біотехнології та фітофармакології

Офіційні опоненти

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, Полтавська державна аграрна академія МОН України, завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий  співробітник Фурдига Микола Миколайович, Інститут картоплярства НААН України, заступник директора з наукової роботи з питань селекції і насінництва

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Тищенко Володимир Миколайович

Фурдига Микола Миколайович

Переглянути дисертацію