06 травня  2021 року о 13 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Алі Шахіда на тему “СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор  Мельник Андрій Васильович, Сумський національний аграрний університет МОН України, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, Полтавська державна аграрна академії МОН України, професор кафедри рослинництва
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Поляков Олександр Іванович, Інститут олійних культур НААН України, завідувач відділу агротехнологій та впровадження

Автореферат Відгуки офіційних опонентів Дисертаційна робота
Ali_avtoref_PRINT Vsdhuk_shevnikov_ali vidhuk_poliakov Дисер_Шахід_Алі_PRINT