Наказ МОН України від 13.10.21 № 1099 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність: 073 – Менеджмент
Тема дисертації: Організаційно-економічний механізм формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки
Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.016
Голова ради:
СТОЯНЕЦЬ Наталія Валеріївна, доктор екон.наук, професор, професор кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Рецензенти:
ДАНЬКО Юрій Іванович, доктор екон.наук, професор, проректор з наукової роботи, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
ШЕВЧЕНКО Тетяна Іванівна, кандидат екон. наук, старший науковий співробітник науково-дослідної частини, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Опоненти:
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор екон.наук, професор, проректор з наукової роботи, Вінницький національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
КОМЕЛІНА Ольга Володимирівна, доктор екон.наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту і логістики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» , Міністерство освіти і науки України
Дата прийняття дисертації до розгляду: 14 листопада 2021 року
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 10 грудня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента ГОНЧАРУК Інни Вікторівни
Відгук опонента КОМЕЛІНОЇ Ольги Володимирівни
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Рішення спеціалізованої вченої ради