Наказ МОН України № 398 від 01.04.21 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 133 – Галузеве машинобудування

Тема дисертації: Дослідження та обґрунтування ефективних прийомів використання польових агрегатів

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.010

Голова ради:

Рецензенти:

Опоненти :

Дата прийняття дисертації до розгляду: 25 квітня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 20 травня 2021 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента  Шуляка М.Л.

Відгук опонента Арендаренка В.М.

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради