Наказ від 10.12.21 № 1352 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 081 –  Право

Тема дисертації: Адміністративно-правові засади моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.026

Голова ради:

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Рецензенти:

Запара Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного та соціального права, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Роговенко Олег Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Опоненти

Рєзнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, секретар Виконавчого комітету Сумської міської ради

Кобзєва Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної діяльності, Сумський державний університет, Міністерство освіти і науки України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 20 грудня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 17 січня 2022 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Рєзніка Олега Миколайовича

Відгук опонента Кобзєвої Тетяни Анатоліївни

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради