Наказ № 382-к від 14.07.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Назва дисертаційної роботи: «Management of the human resources in the education» («Управління людськими ресурсами в освіті»)
Науковий керівник:
Назаренко Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і опадаткування Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Стоянець Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Сохань Інна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет;
Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів і оподаткування, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Шкода Тетяна Никодимівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”;
Гнатенко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 20 вересня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія Сохань І.В., доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту імені Л.І. Михайлової Сумського НАУ

Файл КЕП рецензії доктора економічних наук, професора Сохань І.В., яким підписано рецензію

Рецензія Геєнко М.М., кандидата економічних наук, професора

Файл КЕП кандидата економічних наук, професора Геєнка М.М., яким підписано дисертацію

Відгук Шкода Т.Н., доктора економічних наук, професора кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Файли КЕП відгуку доктора економічних наук, професора Шкода Т.Н., яким підписано рецензію

Відгук Гнатенко І.А., доктора економічних наук, професора кафедри підприємництва та бізнесу 

Файл КЕП доктора економічних наук, професора кафедри підприємництва та бізнесу Гнатенко І.А., яким підписано відгук