Наказ № 1296 від 10.12.21 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 204 –Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Тема дисертації: Розробка та впровадження інноваційної технології «GREEN ARTICLE» для обробки передінкубаційних  та харчових яєць курей

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.023

Голова ради:

Хмельничий Леонтій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри розведення і селекції тварин, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Рецензенти:

Вечорка Вікторія Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри розведення і селекції тварин, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Опоненти

Прокопенко Наталія Павлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки України

Палій Андрій Павлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника, Державний біотехнологічний університет, Міністерство освіти і науки України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 04 січня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 10 лютого 2022 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Прокопенко Наталії Павлівни

Відгук опонента Палія Андрія Павловича

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради