Наказ МОН України від 19.02.21 № 237 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина
Тема дисертації: Кишковий ієрсиніоз собак (епізоотологія, клініка, діагностика, лікування)
Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.006

Голова ради:

Кассіч Володимир Юрійович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет

Рецензенти:

Ребенко Галина Іванівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Фотіна Ганна Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний університет, Міністерство освіти і науки України

Опоненти

Болотін Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії вивчення бруцельозу тварин, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Національна академія аграрних наук України
Корнієнко Леонід Євгенович, доктор ветеринарних наук, головний науковий співробітник, ризику, прогнозування та аналітичної роботи, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(опонент)

Дата прийняття дисертації до розгляду: 15 листопада 2021 року
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 15 грудня 2021 року, 11.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)
Документи:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Болотіна Віталія Ігоровича
Відгук опонента Корнієнка Леоніда Євгеновича
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Рішення спеціалізованої вченої ради