Наказ МОН України від 19.02.21 № 237 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина
Наказ МОН України від 19.02.21 № 237 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина
Тема дисертації: Порівняльна оцінка комплексних заходів за ектопаразитозів дрібних домашніх тварин
Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.004
Голова ради:
Шкромада Оксана Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та хірургії Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Рецензенти:
ПЕТРОВ Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Зон Григорій Анатолійович, кандидат ветеринарних наук, професор, професор кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім.професора Панікара І.І., Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Опоненти
Сорока Наталія Михайлівна , доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України
Кручиненко Олег Вікторович, доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, Полтавська державна аграрна академія, Міністерство освіти і науки Україн
Дата прийняття дисертації до розгляду: 15 листопада 2021 року
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 13 грудня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)
Документи:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Сороки Наталії Михайлівни
Відгук опонента Кручиненка Олега Вікторовича
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Рішення спеціалізованої вченої ради