Наказ № 1384 від 16.12.21 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність:  201 – «Агрономія»

Тема дисертації: Оптимізація технології вирощування соняшнику з використанням регуляторів росту в умовах північно-східного Лісостепу України

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.027

Голова ради:
1. Мельник Андрій Васильович, д.с.-г.н., професор, Сумський національний аграрний університет.

Рецензенти:
2. Міщенко Юрій Григорович, д.с.-г.н., доцент, Сумський національний аграрний університет.
3. Бутенко Андрій Олександрович, к.с.-г.н., доцент, Сумський національний аграрний університет.

Опоненти:
4. Шевніков Микола Янаєвич, д.с.-г.н., професор, Полтавський державний аграрний університет.
5. Гирка Анатолій Дмитрович, д..с.-г.н., професор, Державна установа Інститут зернових культур НААН України

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 02 червня 2022 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Гирки Анатолія Дмитровича
Відгук опонента Шевнікова Миколи Янаєвича
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Рішення спеціалізованої вченої ради