Наказ МОН України від 20.01.21 № 72 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина

Тема дисертації: Удосконалення профілактики та засобів терапії за патології дистального відділу кінцівок у продуктивних тварин

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.001

Голова ради:

ШКРОМАДА Оксана Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний університет, Міністерство освіти і науки України

Рецензенти:

Опоненти :

Дата прийняття дисертації до розгляду: 26 квітня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 21 травня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Кулинича С.М.

Відгук опонента Зажарського В.В.

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради