Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеню доктора наук Д 55.859.02

Профіль ради: 06.02.01. «Розведення та селекції тварин»

Голова ради:

1. Ладика Володимир Іванович, д.с.-г.н., професор, ректор, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01.

Заступник голови:

2. Вечорка Вікторія Вікторівна, д.с.-г.н., професор, декан факультету, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01.

Вчений секретар:

3. Самохіна Євгенія Анатоліївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01.

Члени ради:

4. Бондаренко Юрій Васильович, д.б.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

5. Бордунова Ольга Георгіївна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

6. Гиль Михайло Іванович, д.с.-г.н., професор, декан факультету, Миколаївський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

7. Луговий Сергій Іванович, д.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Миколаївський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

8. Повод Микола Григорович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

9. Скляренко Юрій Іванович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, учений секретар, Інститут сільського господарства Північного Сходу, спеціальність 06.02.01;

10. Сусол Руслан Леонідович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

11. Хвостик Віктор Павлович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01;

12. Хмельничий Леонтій Михайлович, д.с.-г.н., професор,завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 06.02.01.