Наказ № 300-к від 01.09.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії (ДФ 55.859.028)
Спеціальність 181 - Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:
1. Перцевой Федір Всеволодович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій харчування, Сумський національний аграрний університет

Рецензенти:
2. Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет

Опоненти:
1. Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
2. Безусов Анатолій Тимофійович, доктор технічних наук, професор кафедри біоінженерії і води, Одеська національна академія харчових технологій;
3. Ямборко Ганна Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотеїхнології, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 24 жовтня 2022 року, 9.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160),

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації 

Дисертація

(для перевірки дати та часу накладання електронного підпису необхідно встановити редактор pdf Adobe Acrobat DC)

Висновок наукового керівника

Рецензія Самілик М.М.

Відгук опонента Баль-Прилипко Л.

Відгук опонента Безусов А.Т.

Відгук опонента Ямборко Г.В.

Первірити електронний підпис