Наказ МОН України від 26.10.21 № 1136 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

Тема дисертації: Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання комплексних дезінфектантів для санації об’єктів ветеринарного призначення

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.017

Голова ради:

ПЕТРОВ Роман Вікторович , доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Рецензенти:

ФОТІНА Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

УЛЬКО Лариса Григорівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Опоненти:

ТАРАСЕНКО Людмила Олексіївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, Одеський державний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

ПОНОМАРЕНКО  Геннадій Володимирович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри епізоотології та ветеринарного менеджменту, Харківська державна зооветеринарна академія, Міністерство освіти і науки України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 16 листопада 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 14 грудня 2021 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента ТАРАСЕНКО Людмили Олексіївни

Відгук опонента ПОНОМАРЕНКА  Геннадія Володимировича

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради