факультет № держреєстрації Назва НДДКР Науковий керівник
біолого-технологічний 0116U005386 Удосконалення великої рогатої худоби молочних та комбінованих порід у відкритих популяціях за використання сучасних методів оцінки генотипу тварин та системи збору селекційної інформації Ладика В.І.
біолого-технологічний 0117U00004086 Удосконалення прийомів гібридизації свійських і мускусних качок та розробка методів визначення статі каченят Бондаренко Ю.В.
біолого-технологічний 0117U00004087 Удосконалення племінних і продуктивних якостей великої рогатої худоби і комбінованих порід північно-східного регіону України Бондарчук Л.Г.
біолого-технологічний 0117U0004088 Удосконалення існуючих та розробка нових техніко-технологічних рішень промислових технологій виробництва свинини й розробка на їх основі об’ємно-планувальних рішень сучасних свинарських  підприємств Повод М.Г.
біолого-технологічний 0117U004089 Удосконалення худоби молочних і молочно-м’ясних порід за молочною продуктивністю та екстер’ерним типом за використання сучасних методів оцінки генотипу тварин Хмельничий Л.М.
біолого-технологічний 0117U004090 Адаптація інноваційної технології передінкубаційної обробки яєць з використанням захисних біокомпозитних покрить до сільськогосподарської птиці різних видів Бордунова О.Г.
біолого-технологічний 0118U006179 Удосконалення селекційних та технологічних програм при розведенні сільськогосподарських тварин в умовах інтенсивного виробництва Приходько М.Ф.
біолого-технологічний 0119U101601 Удосконалення технології підготовки до службового використання та оцінки племінних і робочих якостей собак різних порід Була Людмила Валер‘янівна
біолого-технологічний 0119U103678 Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти Клочкова Тетяна Іванівна
біолого-технологічний 0119U103680 Проблеми педагогіки вищої школи: формування іншомовних компетентностей підготовки фахівців сільськогосподарського профілю у системі вищої освіти України та ЄПВО Клочкова Тетяна Іванівна
будівельний 0118U100073 Вивчення особливостей формування будівельної кераміки з високими експлуатаційними властивостями Срібняк Н.М.
будівельний 0119U103498 Просторова робота конструктивних систем при різних діях навантажень та впливах середовища, в якому працює конструкція Срібняк Н.М., Циганенко Л.А.
ветеринарної медицини 0116U005119 Розробка комплексної системи контролю алергенів в харчовій продукції Фотіна Т.І.
ветеринарної медицини 0116U007235 Формування професійної компетенції майбутніх фахівців аграрної галузі при вивченні хімічних дисциплін Швець О.Г.
ветеринарної медицини 0116U005121 Вивчення клітинних, біохімічних та молекулярно-генетичних механізмів розвитку інфекційних захворювань, метаболічних порушень та імунокомпенсаторних процесів протидії біотичних та абіотичних факторів за акушерсько-гінекологічної, андрологічної та імунокомпенсаторних процесів протидії біотичних та абіотичних факторів за акушерсько-гінекологічної,андрологічної та хірургічної патології в тварин. Краєвський А.Й.
ветеринарної медицини 0118U006178 Дослідження морфометричних особливостей будови та елементного складу волосу тварин з використанням растрової електронної мікроскопії Піхтірьова А.В., Івченко ВД.
ветеринарної медицини 0118U001783 Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки Фотіна Т.І.
ветеринарної медицини 0118U100062 Санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій виробництва Скляр О.І.
ветеринарної медицини 0118U100371 Удосконалення методів ранньої діагностики і лікувально-профілактичних заходів для запобігання емерджентних та економічно значущих хвороб тварин Зон Г.А.
ветеринарної медицини 0119U101389 Розробка та удосконалення ветеринарно-санітарних заходів для забезпечення профілактики, лікування, підвищення продуктивності та резистентності тварин Шкромада Оксана Іванівна
агротехнологій та природокористування 0116U003806 Оптимізація технології вирощування сучасних гібридів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України Мельник А.В.
агротехнологій та природокористування 0115U001055 Біологізація системи землеробства шляхом раціонального поєднання способів обробітку грунту і сидерації в умовах північно-східного лісостепу України Міщенко Ю.Г.
агротехнологій та природокористування 0115U007145 Оцінка шляхів оптимізації та екологізації використання основних ресурсів у землеробстві в умовах північно-східного Лісостепу Харченко О.В.
агротехнологій та природокористування 0116U007233 Вивчення особливостей вирощування енергетичних культур та їхнього впливу на родючість ґрунту в умовах Північно-східного Лісостепу Петренко Ю.М.
агротехнологій та природокористування 0117U006535 Агробіологічні особливості вирощування ріпаку в умовах Північно-Східного Лісостепу України Мельник А.В.
агротехнологій та природокористування 0117U006535 Особливості формування продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу та Степу України Мельник А.В.
агротехнологій та природокористування 0115U007150 Стан і дінаміка фітопопуляцій в еконосистемах Північного Сходу України за умов різного ступеня та характеру антропогенного впливу Скляр В.Г.
агротехнологій та природокористування 0116U003341 Поліпшення існуючих і розробка нових технологій вирощування садивного матеріалу декоративних і ягідних культур Токмань В.С.
агротехнологій та природокористування 0116U005635 Створити нові високоінтенсивні ранньостиглі  нематодостійкі сорти картоплі, придатні до механізованого вирощування, тривалого зберігання й промислової переробки Кожушко Н.С.
агротехнологій та природокористування 0116U007234 Виродження картоплі, фактори, які обумовлюють  процес, та способи його запобігання Подгаєцький А.А.
агротехнологій та природокористування 0116U007236 Генетичний потенціал та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони відчуження Чорнобильської АЕС Подгаєцький А.А.
агротехнологій та природокористування 0116U007237 Теоретичні та практичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного селекційного матеріалу картоплі з інтрогресованими генами Подгаєцький А.А.
агротехнологій та природокористування 0116U003808 Підвищення урожайності культури вівса в умовах Північно-східного Лісостепу України Ільченко В.О.
агротехнологій та природокористування 0117U003054 Перспективи виростання цінних інтродуцентів під час створення лісових насаджень в умовах Північно-східного Лісостепу України Ярощук Р.А.
агротехнологій та природокористування 0118U004747 Оптимізація технології вирощування Chenopodium Quinoa Wild в умовах північно-східного Лісостепу та Полісся України Ільченко В.О.
агротехнологій та природокористування 0118U004748 Створення вихідного метеріалу сортів Chenopodium Quinoa Wild адаптованих до умов північно-східного Лісостепу та Полісся України Троценко Володимир Іванович
агротехнологій та природокористування 0118U100110 Комплексний захист яблуневого саду в умовах Північно-Східного Лісостепу України Власенко Володимир Анатолійович
агротехнологій та природокористування 0118U006177 Створення ліній пшениці мякої озимої з генами 1RS жита, що контролюють стійкість проти групи хвороб рослин Власенко Володимир Анатолійович
агротехнологій та природокористування 0119U102484 Сертифікація системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання (в частині вимог щодо недеревинних лісових продуктів) в умовах України Кременецька Євгенія Олексіївна
агротехнологій та природокористування 0119U101581 Створення вихідного матеріалу зернових та олійних культур стійких до накопичення важких металів Троценко Володимир Іванович
агротехнологій та природокористування 0119U103472 Вирощування та догляд за різними плодово-ягідними культурами в умовах північно-східному Лісостепу України Горбась Сергій Миколайович
агротехнологій та природокористування 0119U103779 Удосконалення елементів технологій вирощування зернових і круп’яних культур з урахуванням оптимізації агротехнічних заходів та агробіологічного контролю росту та розвитку рослин в умовах північно-східного Лісостепу України. Оничко Віктор Іванович
агротехнологій та природокористування 0119U103780 Визначення генетики кількісних ознак льону посівного Кандиба Наталія Миколаївна
харчових технологій 0115U007146 Використання антиоксидантів натурального походження в мясомістких системах з пролонгованим терміном зберігання Божко Н.В.
харчових технологій 0116U003807 Високоефективне вловлювання дрібнодисперсних продуктів апаратами із зустрічними закрученими потоками в сполученні з елементами інших інерційних пиловловловачів Савченко-Перерва М.Ю.
харчових технологій 0118U006181 Комунікативна особистість в інформаційному суспільстві Шевель А.О.
харчових технологій 0118U005223 Науково-практичні основи комплексної переробки сироватки молочної їз застосуванням мембранних технологій Назаренко Ю.В.
харчових технологій 0119U101237 Інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції Дубова Галина Євгеніївна
харчових технологій 0119U103476 Технологія термостабільних, молоковмісних начинок з використанням желатину Перцевой Федір Всеволодович
харчових технологій 0119U103484 Наукове обгрунтування і розробка технологій харчової та кулінарної продукції з використанням інноваційних видів сировини Перцевой Федір Всеволодович
харчових технологій 0119U103689 Наукові та практичні аспекти розвитку техніки та технології екстракції субкритичною водою Савченко-Перерва Марина Юріївна
харчових технологій 0120U100888 Удосконалення технології напівфабрикату збивного борошняного з використанням желатину і ферменту трансглютамінази Перцевой Федір Всеволодович
Інженерно-технологічний 0116U005120 Розробка методів і технічних засобів енергетичного і інформаційного впливу полів фізичної природи на сільгосппродукти та матеріали Яковлев В.Ф.
Інженерно-технологічний 0118U006180 Використання сучасних вакуумних технологій для довготривалого зберігання овочів і фруктів Лобода В.Б.
Інженерно-технологічний 0118U100099 Дослідження ресурсозберігаючих технологій формування функціональних покриттів робочих поверхонь деталей машин Коноплянченко Є.В.
Інженерно-технологічний 0119U103235 Удосконалення технологічного процесу та технічних засобів для виробництва та переробки аграрної продукції. Зубко В.М.
Інженерно-технологічний 0119U103485 Оптимізація фізико-технологічних параметрів систем водопостачання з еколого-економічним обґрунтуванням їх ефективності Шандиба О.Б.
Інженерно-технологічний 0120U100885 Удосконалення технології утилізації рослинних відходів сільськогосподарського виробництва Семірненко Ю.І.
економіки і менеджменту 0116U002755 Організаційно - економічне забезпечення розвитку ринків агропродовольчої продукції Жмайлов В.М.
економіки і менеджменту 0116U002754 Розвиток систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах глобалізації Данько Ю.І.
економіки і менеджменту 0116U003340 Формування ефективного антикризового менеджменту в сферы АПК України Дубовик С.Г.
економіки і менеджменту 0116U007232 Створення дистанційної системи Інтернет-моніторингу АПК регіону Агаджанова С.В.
економіки і менеджменту 0117U000912 Напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації світових ринків Строченко Н.І.
економіки і менеджменту 0118U100231 Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку суб’єктів аграрного сектора економіки Ковбаса О.М.
економіки і менеджменту 0119U102483 Розвиток менеджменту у контексті міжнародних інтеграційних процесів Михайлова Любов Іванівна
економіки і менеджменту 0119U102486 Теоретико-методологічні та практичні аспекти організації обліку і оподаткування на підприємствах аграрного сектору економіки Славкова Олена Павлівна
економіки і менеджменту 0119U102519 Теоретико-методичні та практичні аспекти публічного управління та адміністрування Славкова Олена Павлівна
економіки і менеджменту 0119U103682 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення діяльності підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління Орєхова Альвіна Іванівна
економіки і менеджменту 0119U103685 Обліково-інформаційне забезпечення діагностики діяльності бізнес-суб'єктів Назаренко Інна Миколаївна
Юридичний 0116U005122 Актуальні теоретичні та практичні проблеми в сфері адміністративного, інформаційного й фінансового права в умовах розвитку інформаційного суспільства та публічно-сервісної держави Арістова І.В.
Юридичний 0116U005122 Дослідження науково-прикладних проблем в сфері цивільного, адміністративного,кримінального та господарсько-процесуального права Ясинок М.М.
Юридичний 0116U005116 Історичні та мовознавчі дослідження: традиції та інновації Шестакова С.О.
Юридичний 0117U002574 Актуальні проблеми приватного та соціального права Кузнецова М.Ю.