Назва НДР: Відбір перспективних ліній пшениці мякої для створення сортів із груповою стійкістю до хвороб (0119U102849)

Керівник НДР: Власенко Володимир Анатолійович, д. с.-г. н., професор

Терміни виконання: 01.2019 – 12.2020 рр.

Обсяг фінансування НДР 1400 тис. грн.

 

Мета виконання роботи: селекційний добір ліній пшениці м'якої озимої з груповою стійкістю проти хвороб з генами Pm17, Sr1AR для створення нових сортів.

Основні завдання:

Індивідуальним добором в F3-4 виділити форми з високою стійкістю проти листових хвороб для створення в F4-5 та наступних поколіннях константних ліній пшениці м'якої озимої з груповою стійкістю проти листових хвороб та рядом цінних господарських ознак з генами Pm17, Sr1AR (2019 р.).

У новостворених лініях пшениці м’якої озимої ідентифікувати методом електрофорезу за локусом гліадину Gli-A1w (Gld1А17) пшенично-житню транслокацію 1AL/1RS, яка містить ряд генів стійкості проти фітопатогенів пшениці – борошнистої роси, твердої та летючої сажки, бурої іржі та стеблової іржі, зокрема до раси ТТКSК (штаму Ug 99) та інші (2020 р.).

Передати виділені лінії до науково-дослідних програм профільних селекційних установ України (2020 р.).

Загальні вимоги до виконання роботи:

Генотипи пшениці м’якої, які є носіями пшенично-житніх транслокацій 1ВL/1RS та 1AL/1RS, володіють підвищеною стійкістю до хвороб рослин і шкідників – переносчиків ряду вірусних хвороб. Зокрема, 1AL/1RS транслокація є носієм ряду ідентифікованих генів стійкості: Gb2 – до біотипів В і С попелиці; Cm3 – кліща Aceria tosicheilla; Pm17 – борошнистої роси (збудник – Erysiphe graminis); Sr1AR – стеблової іржі (збудник – Puccinia striiformis). Успадковані гени стійкості тут завдяки наявності житнього компонента хромосоми 1RS. Для створення нового цінного вихідного матеріалу нами попередньо (2014-2017 рр.) були залучені генотипи з 1AL/1RS транслокацією в схрещування з кращими сучасними українськими сортами різного еколого-географічного походження. Попередніми дослідженнями отримано такі гібридні популяції, які знаходяться на етапі вивчення F3-F4. Індивідуальним добором колосів (2017-2019 рр.) з гібридних популяцій, створених за участі в схрещуваннях батьківських форм, які є носіями ПЖТ 1AL/1RS транслокації, виділено кращі форми за стійкісю до листових хвороб та іншими цінними ознаками. Закладено розмноження їхніх потомств для ідентифікації та отримання константних ліній.

Наступним етапом стане розмноження ліній (F4-F5) у польових умовах північно-східного Лісостепу та оцінювання стійкості проти борошнистої роси, бурої іржі та септоріозу в умовах природного інфекційного фону з використанням сортів – накопичувачів інфекції цих фітопатогенів. При цьому необхідно провести фенологічні спостереження та виділення кращих ліній за морфофізіологічними ознаками, оцінювання елементів зернової продуктивності в індивідуальних доборів та ліній.

Методом електрофорезу спирторозчинних запасних білків зерна у кислому середовищі, або ПЛР-аналізу, буде проведена ідентифікація житньої транслокації 1AL/1RS у селекційних ліній (F5-F6). Результати ідентифікації дадуть підстави виділити лінії з генами Pm17 та Sr1AR.

Очікувані результати виконання роботи:

Виділені лінії за комплексом господарсько-цінних ознак, з генами стійкості до хвороб і шкідників будуть залучені до селекційної роботи по створенню нових сортів пшениці м’якої озимої і ярої в Сумському НАУ та передані зразки насіння для залучення в аналогічні програми Миронівського інституту пшениці В.М. Ремесла НААН, Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Селекційно-генетичного інституту – Центру насіннєзнавства і сортовивчення та ін.

Результати виконання НТР будуть представлені в заключному звіті відповідно до чинних нормативних документів, зокрема ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення» тощо.