Наказ МОН України № 280 від 03.03.21 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 091 – Біологія

Тема дисертації: Комплексний популяційний аналіз видів лікарських рослин фітоценозів Шосткинського геоботанічного району

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.009

Голова ради:

МЕЛЬНИЧУК Сергій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри технології молока і м’яса, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Рецензенти:

КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету агротехнологій та природокористування, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

КЛИМЕНКО Ганна Олександрівна,  кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Опоненти :

ПОПОВИЧ Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор,  професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України

СМОЛЯР Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Міністерство освіти і науки України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 27 квітня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 03 червня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Поповича С.Ю.

Відгук опонента Смоляр Н.О.

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення ради