Наказ МОН України № 765 від 02.07.21  про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина

Тема дисертації: Розробка альтернативних методів профілактики бактеріозів качок

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.014

Голова ради:

Рецензенти:

Опоненти :

Дата прийняття дисертації до розгляду: 26 липня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 19 серпня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента КУХТИНА М. Д.

Відгук опонента САЛАТИ В.З.

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради