Розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних зв’язків, освітніх та наукових проектів є пріоритетним завданням Сумського НАУ. Співробітництво з зарубіжними партнерами реалізується з використанням різноманітних організаційних форм: від студентської та професорсько-викладацької академічної мобільності та участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх організаціях.

Станом на 1.09.2019 Сумським НАУ укладено більше 91 договорів про співробітництво із закордонними партнерами з 22 країнами. Університет бере/брав участь у 77 міжнародних проектах, здійснює співробітництво з понад 20 транснаціональними корпораціями, серед яких компанії Кернел, UkrLendFarming, NCH, John Deere, HORSCH, Casе, Nestle. До проектів з найбільш вагомими науковими та науково-технічними результатами слід віднести наступні: два проекти програми Erasmus+ відповідно «Ag-Lab» та «TOPAS», проекти ФАО та ЄБРР, спільний проект з Чеським університетом природничих наук «CULS». Згідно стратегії розвитку Сумського НАУ до 2025 р. передбачається щорічне подання 2-3 заявок на участь у програмі Erasmus+, Horizon 2020 (далі Horizon Europe), підготовка проектних пропозицій на конкурси спільних проектів з Китаєм, Польщею, Нідерландами та Німеччиною. Це сприяє активізації наукової діяльності провідних викладачів та студентів у напряму розвитку міжнародного співробітництва.

Cеред основних договорів, що містять виконання науково-дослідних робіт та наукову співпрацю належать: 

N з/п Країна-партнер
(за алфавітом)
Установа-партнер Тема співробітництва Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
1 2 3 4 5 6
1 Австрія Університет природокористування та природничих наук Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 15.09.2010 р.

(безстроковий)

Проведення спільних наукових досліджень, проходження стажування, підготовка наукових публікацій
2 Азербайджан Національна академія наук Азербайджана Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 27.06.2012 р.

(безстроковий)

Проведення наукових досліджень, підготовка наукових публікацій, участь у конференціях
3 Азербайджан Азербайджанський державний аграрний університет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 27.06.2012 р.

(безстроковий)

Проведення спільних наукових досліджень, підготовка наукових публікацій, участь у конференціях
4 Білорусь Гродненський державний аграрний університет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 10.06.2008 р.

(безстроковий)

Проведення наукових досліджень, проходження стажування, підготовка наукових публікацій, участь у конференціях
5 Білорусь Білоруська державна сільськогосподарська академія Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 10.06.2008 р. Проведення наукових досліджень, проходження навчання та стажування, участь у конференціях
6 Білорусь Білоруський державний аграрний технічний університет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 10.06.2008 р. Проведення наукових досліджень, підготовка спільних наукових публікацій, участь у конференціях
7 Болгарія Аграрний університет Пловдіва Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю 20.09.2011 р Проведення спільних наукових досліджень, підготовка наукових публікацій, участь у конференціях
8 Великобританія Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Модернізація професійної підготовки спеціалістів м’ясопереробної галузі України Договір про співпрацю від 12.03.2018 р. Проходження навчання та стажування, проведення спільних наукових досліджень
9 Вірменія Державний аграрний університет Вірменії Академічна мобільність аспірантів Договір про співпрацю 20.09.2011 р Проходження навчання та стажування, проведення спільних наукових досліджень
10 Грузія Грузинський державний університет субтропічного господарства Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 28.07.2006 р. Стажування та навчання, проведення спільних наукових досліджень, участь у конференціях
11 Італія Університет Молізе Академічна мобільність аспірантів Договір про співпрацю від 20.09.2012 р Проходження навчання та стажування
12 Італія Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) Попередження ризику поширення африканської чуми свиней та підвищення рівня поінформованості в Україні Договір про співпрацю від 15.06.2017 р. Проведення спільних наукових досліджень. Підвищення кваліфікації наукових кадрів
13 Італія Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі

 

Договір про співпрацю від 7.02. 2014 р. Проведення десяти тренінгових модулів для представників агробізнесу. Проведення національної аграрної конференції
14 Італія Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) Нагальна допомога у забезпеченні продовольчої безпеки шляхом надання найважливіших сільськогосподарських ресурсів територіям Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок конфлікту (OSRO/UKR/601/CAN) Договір про співпрацю від

15.06.2017 р.

Стажування та навчання, проведення спільних наукових досліджень, участь у конференціях. Проведення дев’яносто двох тренінгів

 

15 Польща Політехнічний університет м.Кельце Спільне проведення наукових досліджень Договір про співпрацю від

11.09.2016 р.

Проведення спільних наукових досліджень, проходження стажування, підготовка наукових публікацій
16 Польща Природничий університет в Познані Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від

18.04.2017 р.

Проходження навчання та стажування, проведення спільних наукових досліджень
17 Польща Технологічно-природничий університет ім. Я.і Є. Снядецьких в Бидгощі Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від

28.04.2016 р.

Проведення спільних наукових досліджень, підготовка наукових публікацій
18 Польща Сільськогосподарський університет в Кракові Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 21.11.2017 р. Проведення спільних наукових досліджень, проходження стажування, підготовка наукових публікацій
19 Казахстан АО Казахський агротехнічний університет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 02.02.2011 р.

(безстроковий)

Проходження навчання та стажування, проведення спільних наукових досліджень, участь у конференціях
20 Китай Гуйчжоуский університет Селекція на імунітет до  іржи та посухостійкість нових сортів пшениці для умов провінції Ганьсу та Північно-Східного Лісостепу України Договір про співпрацю від 10.09.2012 р. Проходження стажування, проведення спільних наукових досліджень
21 Китай Гуйчжоуський картопляний науково-дослідницький інститут Селекція на імунітет до  іржи та посухостійкість нових сортів пшениці для умов провінції Ганьсу та Північно-Східного Лісостепу України Договір про співпрацю від 10.09.2012 р.

(безстроковий)

Проведення спільних наукових досліджень у рамках проходження стажування, підготовка наукових публікацій
22 Китай Аграрний центр впровадження наукових досліджень муніципалітету Дінксі Селекція на імунітет до  іржи та посухостійкість нових сортів пшениці для умов провінції Ганьсу та Північно-Східного Лісостепу України Договір про співпрацю від 10.09.2012 р.

(безстроковий)

Проведення наукових досліджень, проходження стажування, підготовка спільних наукових публікацій
23 Китай Агротехніческое ТОВ «Кайкай» Селекція на високий вміст крохмалю, імунітет до вірусних інфекцій  та посухостійкість нових сортів картоплі для умов провінції Ганьсу та Північно-Східного Лісостепу України Договір про співпрацю від 13.09.2012 р.

(безстроковий)

Проведення наукових досліджень, проходження навчання та стажування, обмін науковими публікаціями
24 Китай Хенанський інститут науки і технологій Спільна підготовка докторів філософії та магістрів Договір про співпрацю від 02.11.2017 р Підготовка докторів філософії та магістрів
25 Китай Чжецзянський університет землеробства та лісового господарства Спільна реалізація наукових проектів Договір про співпрацю від 08.09.2017 р Підготовка та реалізація  наукових проектів
26 Монголія Монгольський державний аграрний університет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 15.10.2016 р. Проведення наукових досліджень, проходження стажування, підготовка наукових публікацій
27 Нідерланди Університет прикладних наук HAS Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 11.04.2018 Проведення наукових досліджень,  проходження стажування, підготовка  наукових публікацій
28 Румунія Крайовський універстет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 01.10.2018 Проведення наукових досліджень,  проходження стажування
29 Словаччина Словацький аграрний університет в Нітрі Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 12.05.2008 р.

(безстроковий)

Проведення спільних наукових досліджень у рамках проходження стажування
30 Словенія Університет м. Любляна Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи Договір про співпрацю від 15.10.2017 р.

 

Відкриття навчально-наукової лабораторії Ag-Lab. Підвищення кваліфікації  та наукове стажування викладачів
31 США Національний університет Огайо Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 12.02.2018 р. Проведення наукових досліджень, проходження стажування, підготовка  наукових публікацій
32 Таджикистан Таджицький аграрний університет Обмін викладачами, аспірантами та студентами  проведення конференцій, семінарів, виконання спільних наукових проектів, обмін науковою інформацією Договір про співпрацю від 23.05.2016 р. Проведення спільних наукових досліджень, проходження стажування, участь у конференціях
33 Чехія Чеський університет природничих наук (м. Прага) Підтримка гармонізації впровадження Болонських принципів в українських агроуніверситах на прикладі СНАУ Договір про співпрацю від 12.03.2015 р. Впровадження системи якості