Наказ № 443-к від 22.08.2023 р. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Назва дисертаційної роботи: «Development of the sports industry in the conditions of geo-economic challenges» («Розвиток спортивної індустрії в умовах геоекономічних викликів»)
Науковий керівник:
Медвідь Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Славкова Олена Павлівна, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Харченко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління»;
Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджмент, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;
Леонов Ярослав Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури.

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту