Наказ № 202-к від 21.04.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Стоянець Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту імені проф. Л. І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності, Сумський національний аграрний університет.
Харченко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту ім. проф. Л. І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Козак Катерина Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та логістики, Одеська національна академія харчових технологій.
Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біотехнологій та природокористування.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 15 червня 2023 року, 12.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія доктора економічних наук, професора Данька Ю. І.

Файл КЕП рецензії доктора економічних наук, професора Данька Ю. І., яким підписано рецензію

Рецензія кандидта економічних наук, доцента Харченко Т. М.

Файл КЕП рецензії кандидта економічних наук, доцента Харченко Т. М., яким підписано рецензію

Відігук офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Козак К. Б.

Файл КЕП відігука офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Козак К. Б., яким підписано відгук

Відігук офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Резнік Н. П.

Файл КЕП відігука офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Резнік Н. П., яким підписано відгук