Наказ № 410-к від 07.08.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 101 – Екологія
Назва дисертаційної роботи: «Комплексний екологічний, фізіологічний та генетичний аналіз реагування представників роду Cucurbita на сольовий стрес» («Complex ecological, physiological and genetic analysis of the response of Cucurbitagenus representatives to salt stress»)
Науковий керівник:
Скляр Вікторія Григорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Коваленко Ігор Миколайович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Жатова Галина Олексіївна, кандидат сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет;
Бондарєва Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, Полтавський державний аграрний університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 11 жовтня 2023 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Докуменети:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія кандидата сільськогосподарських наук, професора Жатової Г. О.

Файл КЕП рецензії кандидата сільськогосподарських наук, професора Жатової Г. О., яким підписано рецензію

Рецензія кандидата біологічних наук, доцента Бондарєвої Л. М.

Файл КЕП рецензії кандидата біологічних наук, доцента Бондарєвої Л. М., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора біологічних наук, професора Лихолата Ю. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора біологічних наук, професора Лихолата Ю. В., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Писаренка П. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Писаренка П. В., яким підписано відгук