Наказ № 493-к від 16.12.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Стоянець Наталія Валеріївна, д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Данько Юрій Іванович, д. е. н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності, Сумський національний аграрний університет;
Сохань Інна Віталіївна, д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ім. проф. Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Монастирський Григорій Леонардович, д. е. н., професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет;
Литвинчук Ірина Леонідівна, д. е. н., керівник навчально-наукового центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами, Поліський національний університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 3 березня 2023 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія д. е. н., професора Данька Ю. І.

Файл КЕП рецензії д. е. н., професора Данька Ю. І., яким підписано рецензію

Рецензія д. е. н., доцента Сохань І. В.

Файл КЕП рецензії д. е. н., доцента Сохань І. В., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, д. е. н., професора Монастирського Г. Л.

Файл КЕП відгук офіційного опонента, д. е. н., професора Монастирського Г. Л., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, д. е. н. Литвинчук І. Л.

Файл КЕП відгук офіційного опонента, д. е. н. Литвинчук І. Л., яким підписано відгук