Наказ № 252-к від 03.05.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Петров Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет;
Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Ващик Євгенія Володимирівна, доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації, Національний фармацевтичний університет;
Зажарський Володимир Володимирович, кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпровський державний аграрно-економічного університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 22 червня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Т. І.

Файл КЕП рецензії доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Т. І., яким підписується рецензія

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Березовського А. В.

Файл КЕП рецензії доктора ветеринарних наук, професора Березовського А. В., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора ветеринарних наук Ващик Є. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеринарних наук Ващик Є. В., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, кандидата ветеринарних наук, доцента Зажарського В. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, кандидата ветеринарних наук, доцента Зажарського В. В., яким підписується відгук