Pішенням Вченої ради університету від 17 жовтня 2022 року протокол № 5  утворена разова спеціалізована вчена рада для присудження ступеня доктора філософії
Наказ № 430-к від 08.11.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова: Шкромада О.І, д.вет.н, професор, завідувач кафедри акушерства та хірургії
Рецензенти:
2. Улько Л.Г. доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
3. Мусієнко Ю.В., кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний аграрний університет.
Опоненти:
4. Ушкалов В.О., академік НААН України, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
5. Зажарський В.В. кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 17 лютого 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Дисертація

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Улько Л. Г.

Рецензія кандидата ветеринарних наук, доцента Мусієнка Ю. В. .

Відгук офіційного опонента, кандидата ветеринарних наук, доцента Зажарського В.В.

Відгук офіційного опонента, академіка НААН України, доктора ветеринарних наук, професора Ушкалова В. О.