Наказ № 74-к від 17.02.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Сохань Інна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора Л. І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський національний аграрний університет.
Клєцова Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Шкода Тетяна Никодимівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Власенко Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 18 квітня 2023 року, 9.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктороа філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія кандидата економічних наук, професора Геєнка М. М.

Файл КЕП рецензії кандидата економічних наук, професора Геєнка М. М., яким підписується рецензія

Рецензія кандидата економічних наук, доцента Клєцової Н. В.

Файл КЕП рецензії кандидата економічних наук, доцента Клєцової Н. В., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Шкоди Т. Н.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Шкоди Т. Н., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора економічних наук, доцента Власенко Т. А.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора економічних наук, доцента Власенко Т. А., яким підписується відгук