Наказ № 271-к від 09.05.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 081 – Право
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Венедіктов Валентин Семенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного та соціального права, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Кравченко Іван Олександрович, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет;
Горбачова Катерина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного та соціального права, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Кисельова Олена Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права, Сумський державний університет;
Козін Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз законопроектних робіт, Науково-дослідний інститут публічного права (змінено відповідно до наказу № 348-к від 23.06.2023).

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 19 липня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія доктора юридичних наук, доцента Кравченка І. О.

Файл КЕП рецензії доктора юридичних наук, доцента Кравченка І. О., яким підписується рецензія

Рецензія кандидата юридичних наук, доцента Горбачова К. М.

Файл КЕП рецензії кандидата юридичних наук, доцента Горбачова К. М., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, доцента Кисельової О. І.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора юридичних наук, доцента Кисельової О. І., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, старшого дослідника Козіна С. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора юридичних наук, старшого дослідника Козіна С. М., яким підписується відгук