Наказ № 367-к від 03.07.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 202 – Захист і карантин рослин
Назва дисертаційної роботи: “Агроекологічне обґрунтування захисту конопель посівних від горбаток (Coleoptera, Mordellidae) в умовах Лівобережного Лісостепу України”
Наукові керівники:
Власенко Володимир Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту рослин ім. доцента А. К. Мішньова, Сумський національний аграрний університет.;
Кабанець Віталій Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин ім. А.К. Мішньова, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Троценко Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Деменко Віктор Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Стригун Олександр Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників, Інститут захисту рослин НААН;
Яновський Юрій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту і карантину рослин, Уманський національний університет садівництва;
Станкевич Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова, Державний біотехнологічний університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 22 серпня 2023 року, 14:00,  Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Доументи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія кандидата сільськогосподарських наук, доцента Деменка В. М.

Файл КЕП рецензії кандидата сільськогосподарських наук, доцента Деменка В. М., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук Стригуна О. О.

Перевірити електронний підпис

Відгук офіційного опонента, доктор сільськогосподарських наук, професор Яновського Ю. П.

Перевірити електронний підпис

Відгук офіційного опопнента, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Станкевича С. В.

Файл КЕП відгуку фіційного опопнента, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Станкевича С. В., яким підписується відгук